РІШЕННЯ: № 1

  БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         
  Р І Ш Е Н Н Я
XVIII сесії  VIІ демократичного скликання
 
        07.02. 2017 р.                        м. Броди                               №

Про спрямування коштів з вільного залишку
загального фонду міського бюджету
Бродівської міської ради Бродівського району,
що утворився станом на 01.01.2017 року

 
Відповідно до  вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п.17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку фінансового управління Бродівської РДА про обсяг залишку коштів по загальному  фонду станом на 01.01.2017 року, Бродівська міська рада

вирішила:
 

1.Затвердити розподіл залишку коштів загального фонду міського бюджету, що утворився станом на 01.01.2017 року, а саме:
- визначити профіцит міського бюджету в  суму 57,0 (П’ятдесят сім тисяч) гривень, в тому числі загального фонду в сумі 57,0 (П’ятдесят сім тисяч);  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі  57,0 (П’ятдесят сім тисяч)  гривень (додаток 1).
2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету спеціального фонду на 2017 рік на суму  57,00 (П’ятдесят сім тисяч) гривень в тому числі бюджету розвитку на суму 57,0 (П’ятдесят сім тисяч)  гривень  (додаток 2).
3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 3).
4. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на  депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (Старик М.І.).
 

 
 секретар ради                                             Микола Бакай


 

Додаток № 1
до рішення  №     від               Бродівської міської ради
"Про бюджет Бродівської міської ради  на 2017 рік"
Джерела фінансування Бродівського міського бюджету  на 2017 рік
(тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 57000,00 57000,00 57000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 57000,00 57000,00 57000,00
208100 на початок періоду 57000,00 57000,00
208400 кошти,що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -57000,00 57000,00 57000,00
600000 Фінансування за активними операціями 57000,00 57000,00 57000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 57000,00 57000,00 57000,00
602100 На початок періоду 57000,00 57000,00
602400 кошти,що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -57000,00 57000,00 57000,00

Додаток № 2
до рішення  №             від         Бродівської міської ради
"Про бюджет Бродівської міської ради  на 2017 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  Бродівського міського бюджету  на 2017 рік
(грн.)
Код  ТКВКБМС2 Код  ПКВКБМ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 57000,00 57000,00
180409 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 57000,00 57000,00
Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 57000,00 57000,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
Додаток №3
до рішення  №            від                Бродівської міської ради
"Про бюджет Бродівської міської ради  на 2017 рік"
Перелік об"єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код ТКВКБМС3 Код  ПКВКБМ Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
___________________________ (відповідальний виконавець) 
180409 7470 0490 Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності  КП "Бродиавтошляхсервіс" 57000,00 57 000,0
Всього  57 000,0 57 000,0
Секретар  міської ради Микола Бакай