ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 21

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  1. Х сесії VIІ демократичного скликання
 

від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                     № проект
 
 
Про встановлення ставок орендної плати
за земельні ділянки  на 2020 рік
   
                 Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України  від 23.11.2018р № 2628VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», ст.ст.10,12,265,284 Податкового кодексу України  Бродівська міська рада
 
                                                       ВИРІШИЛА
1. Встановити на 2020 рік ставки орендної плати за  земельні ділянки комунальної власності  на території Бродівської міської  ради згідно додатку 1
2. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі діючого на час укладання розмірів орендної плати за земельні ділянки.
3. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома   функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшій з       напрямків, за якими використовується земельна ділянка.
 4.  Елементи плати за землю: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм  ст.ст. 269 – 289 Податкового кодексу України.
5.  Рішення Бродівської міської ради від 21 грудня  2012 року № 545 «Про затвердження розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності за функцією використання у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земель м. Броди» визнати такими, що втратили чинність.
 6. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020р.
7. Секретарю Бродівської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньекономіки, бюджету та комунального майна (Старик М. І.).
           
 
 
Міський голова                                                                          Анатолій Белей
 
 
                                  Додаток 1
до  рішення  XXXIX сесії
VII скликання Бродівської
міської ради
від  20  червня 2019 р.  № проект
 
Ставки орендної плати за землю на території м. Броди
 
Код області Код району Код згідно з класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України
 
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади
46   4620300000 м. Броди
 
Вид цільового призначення земель
(Згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306 (зі змінами)
% від нормативної грошової оцінки земель міста
ставки орендної плати за користування земельними ділянками певного цільового призначення
 
Код
 
Назва
для юридичних осіб для фізичних осіб
1 2 3 4
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   5,0 5,0
01.02 Для ведення фермерського господарства  5,0 5,0
01.03 Для ведення особистого селянського господарства  5,0 5,0
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства  5,0 5,0
01.05 Для індивідуального садівництва  5,0 5,0
01.06 Для колективного садівництва  5,0 5,0
01.07 Для городництва  5,0 5,0
01.08 Для сінокосіння й випасання худоби  5,0 5,0
01.09 Для дослідних і навчальних цілей           5,0           5,0
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 5,0 5,0
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  5,0 5,0
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  5,0 5,0
01.13 Для інших земель сільськогосподарського призначення   5,0 5,0
01.14 Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - -
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 3,0 3,0
02.02 Для колективного житлового будівництва
для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
1,5
0,3
1,5
0,3
02.03 Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку,
- для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
1,5
0,3
1,5
0,3
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 3,0 3,0
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,0 3,0
02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,5 1,5
02.07 Для іншої житлової забудови 1,5 1,5
02.08 Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - -
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 3,0 3,0
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 4,0 4,0
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування   - -
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти  3,0 3,0
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги  3,0 3,0
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  1,5 1,5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування   3,0 3,0
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів  - -
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
 
7,0
 
7,0
03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури
та закладів громадського харчування
4,0
5,0
4,0
5,0
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12,0 12,0
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
 
4,0
 
 
4,0
 
 
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  1,5 1,5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  - -
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування   4,0 4,0
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів Міністерства надзвичайних ситуацій України - -
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 2,0 2,0
03.16 Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду - -
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 3,0 3,0
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  1,0 1,0
04.02 Для збереження та використання природних заповідників  1,0 1,0
04.03 Для збереження та використання національних природних парків  1,0 1,0
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів  1,0 1,0
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  1,0 1,0
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  1,0 1,0
04.07 Для збереження та  використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва  1,0 1,0
04.08 Для збереження та використання заказників  1,0 1,0
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  1,0 1,0
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  1,0 1,0
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  - -
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  
06.01 Для будівництва й обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 
 
1,0
 
1,0
 
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  3,0 3,0
06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0 3,0
06.04 Для цілей збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - -
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення   3,0 3,0
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту  3,0 3,0
07.03 Для індивідуального дачного будівництва  - 10,0
07.04 Для колективного дачного будівництва   1,0 -
07.05 Для збереження та  використання земель природно-заповідного фонду  - -
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   - -
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  1,5 1,5
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  4,0 4,0
08.04 Для збереження та  використання земель природно-заповідного фонду  - -
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства й пов’язаних з ним послуг 1,0 1,0
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення   1,0 1,0
09.03 Для збереження та 6 використання земель природно-заповідного фонду  - -
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3,0 3,0
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  3,0 3,0
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  3,0 3,0
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами й каналами  3,0 3,0
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  3,0 3,0
10.06 Для сінокосіння  4,0 4,0
10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0 3,0
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  3,0 3,0
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  3,0 3,0
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  3,0 3,0
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  3,0 3,0
10.12 Для збереження та 6 використання земель природно-заповідного фонду  - -
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами   3,0 3,0
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  3,0 3,0
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій і підприємств 3,0 3,0
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  3,0 3,0
11.05 Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - -
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту  3,0 3,0
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  12,0 12,0
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  1,5 1,5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  12,0 12,0
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 4,0 4,0
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  4,0 4,0
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 4,0 4,0
12.10 Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  - -
12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу
 
10,0
 
 
 
10,0
 
 
 
13 Землі зв'язку
13.01 Для  розміщення  та  експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій  12,0 12,0
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд об'єктів поштового зв'язку  3,0 3,0
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку  4,0 4,0
13.04 Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду - -
13.05 Для розміщення й постійної діяльності державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України - -
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 12,0 12,0
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі:
 
12,0
 
12,0
 
14.03 Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду  - -
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України - -
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС - -
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України - -
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України - -
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту - -
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України - -
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань - -
15.08 Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду - -
16 Землі запасу - -
17 Землі резервного фонду - -
18 Землі загального користування 4,0 4,0
19 Для цілей підрозділів 16 – 18 та збереження й використання земель природно-заповідного фонду  - -

 
 
 

             Секретар ради                                                                  М. Бакай