ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 20

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XXXIХ сесія VIІ демократичного скликання
 
від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                     № проект
 
Про встановлення   ставок  та  пільг 
із сплати земельного  податку 
на  2020 рік.
 
 
       Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території  Бродівської  міської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані  відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Голос відродження», офіційному сайті міської ради та в десятиденний термін надати в Буську ОДПІ ДФС у Львівській області.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (Старик М. І.).
 
 
 
     Міський голова                                                        Анатолій Белей
 
Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
         рішенням Бродівської міської ради
Бродівського району Львівської області
від 20 червня  2019 р. № проект
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня  2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
            4620300000       4620310100                        Бродівська міська рада                                 
Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаход-ження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 1 1 5      5
01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 1 5     5
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 1 1 5     5
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 1 1 5      5
01.05 Для індивідуального садівництва4 1 1 5      5
01.06 Для колективного садівництва4 1 1 5      5
01.07 Для городництва4 1 1 5      5
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 5      5
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1 1 5      5
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства  1 1 5      5
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1 1 5 5
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  1 1 5 5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення   1 1 5 5
01.14 Для цілей підрозділів 01.01—01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,1 0,1 5                 5
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,1 0,1 5        5
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,1 0,1         5                  5
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання  1 1         5                  5
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  1 1         5                  5
02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,05 0,05         5                  5
02.07 Для іншої житлової забудови   0,1 0,1 5 5
02.08 Для цілей підрозділів 02.01—02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1 1 5 5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1 1 5 5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1 1 5 5
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0 0 5 5
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1 1 5 5
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1 1 5 5
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  2 2 5         5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  2 2 5         5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ  3 3 5         5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  2 2 5         5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  2 2 5         5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  0 0 5         5
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування   2 2 5         5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 0 0 5 5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови   2 2 5         5
03.16 Для цілей підрозділів 03.01—03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2 2 5         5
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  1 1 5 5
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 1 1 5 5
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 1 1 5 5
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 1 1 5 5
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  1 1 5 5
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  1 1 5 5
04.07 Для збереження та використання
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва 
1 1 5 5
04.08 Для збереження та використання заказників  1 1 5 5
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  1 1 5 5
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  1 1 5 5
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  1 1 5 5
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 1 1 5 5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  1 1 5 5
06.03 Для інших оздоровчих цілей  1 1 5 5
06.04 Для цілей підрозділів 06.01—06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 1 1 5 5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 1 1 5 5
           
07.03 Для індивідуального дачного будівництва  3 3 5 5
07.04 Для колективного дачного будівництва   3 3 5 5
07.05 Для цілей підрозділів 07.01—07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  3 3 5 5
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   1 1 5 5
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  1 1 5 5
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  1 1 5 5
08.04 Для цілей підрозділів 08.01—08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг   1 1 5 5
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 1 1 5 5
09.03 Для цілей підрозділів 09.01—09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  1 1 5 5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  1 1 5 5
           
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1 1 5 5
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  1 1 5 5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1 1 5 5
10.06 Для сінокосіння  1 1 5 5
10.07 Для рибогосподарських потреб  1 1 5 5
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  1 1 5 5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1 1 5 5
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  1 1 5 5
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  1 1 5 5
10.12 Для цілей підрозділів 10.01—10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами   1,5 1,5 5 5
           
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  1,5 1,5 5 5
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  1,5 1,5 5 5
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  1,5 1,5 5 5
11.05 Для цілей підрозділів 11.01—11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,5 1,5 5 5
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 5 5
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту   1 1 5 5
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту   1 1 5 5
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3 3 5 5
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  1 1 5 5
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  1 1 5 5
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  1 1 5 5
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  1 1 5 5
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  2 2 5 5
12.10 Для цілей підрозділів 12.01—12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  2 2 5 5
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку  2 2 5 5
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку  2 2 5 5
13.04 Для цілей підрозділів 13.01—13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2 2 5 5
           
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   3 3 5 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  3 3 5 5
14.03 Для цілей підрозділів 14.01—14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  3 3 5 5
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 1 1 5 5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 1 1 5 5
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 1 1 5 5
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 1 1 5 5
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 1 1 5 5
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 1 1 5 5
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 1 1 5 5
15.08 Для цілей підрозділів 15.01—15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 5 5
16 Землі запасу 1 1 5 5
17 Землі резервного фонду 1 1 5 5
18 Землі загального користування4 1 1 5 5
19 Для цілей підрозділів 16—18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1 1 5 5

1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом,  гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно – побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі справляється у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки .
2. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно – побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),а також за водойми, надані для виробництва продукції,  справляється у розмірі  0,25  відсотка від нормативної грошової оцінки .
3. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних Сил України, які здійснюють господарську діяльність, а також за земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, встановлюються у розмірі 0,02 відсотка від нормативної  грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
4.Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду (за межами населених пунктів), нормативно грошову оцінку не проведено, встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.
 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281—283 Податкового кодексу України.
 
 
 

Секретар  ради                                                                    М. Бакай