ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  1. ХXXIX сесії VIІ демократичного скликання
 

від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                  № проект

 
 
Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету
на 2019 рік
 
   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада
 

ВИРІШИЛА :

 
1.  Внести зміни до показників міського бюджету на 2019 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 1.
2. Дефіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі  40000 (сорок тисяч) гривень згідно з додатком 2.
3. Профіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 40000  (сорок тисяч) гривень  згідно з додатком 2.
 4. Внести зміни до переліку об'єктів згідно з додатком 3.
 5.  Додатки 1-3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   
          
 
 

Голова міської ради                                             Анатолій   Белей
 

Додаток 1
до рішення міської ради
від _________№____
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 40000,00 -140000,00 0,00 0,00 180000,00 -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 40000,00 -140000,00 0,00 0,00 180000,00 -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00
0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -180000,00 -180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 180000,00 0,00 0,00 0,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00
X X X Усього 40000,00 -140000,00 0,00 0,00 180000,00 -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ

 


 

Додаток 2
до рішення міської ради
від______________№____
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

міського  бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
X Загальне фінансування 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
X Загальне фінансування 0,00 40000,00 -40000,00 -40000,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ

Додаток 3
до рішення міської ради
від___________№_______
Зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році по Бродівському міському бюджету 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
О210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2019 -40000 -40000
Х Х Х УСЬОГО Х Х -40000 -40000 Х
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ