РІШЕННЯ: № 4

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  1. ХХХІХ сесії VIІ демократичного скликання
 

від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                  № проект

 
 
     Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету
на 2019 рік за рахунок залишку коштів спеціального фонду, що утворився станом на 01 січня  2019 року
 
   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23  статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок фінансового управління від 25.02.2019 №02-22/99  про  залишок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2019 року та висновки постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1.Затвердити  розподіл  залишку спеціального фонду міського бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 484000 (чотириста вісімдесят чотири тисячі) гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
2.Внести зміни до показників міського бюджету на 2019 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 2. 
3.  Внести зміни до переліку об'єктів згідно з додатком 3.
 4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5.  Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   
          
 
 
 
 
 
 
 

Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

Додаток 1
до рішення міської ради
від ___.05.2019р. №____
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
208100 На початок періоду 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
X Загальне фінансування 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
600000 Фінансування за активними операціями 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
602100 На початок періоду 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
X Загальне фінансування 484000,00 0,00 484000,00 484000,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
Додаток 2
до рішення міської ради
від ___06.2019р. №____
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384000,00 384000,00 0,00 0,00 0,00 384000,00 384000,00
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00
X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00 0,00 0,00 0,00 484000,00 484000,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 3
до рішення міської ради
від___________№___
Зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році по Бродівському міському бюджету за рахунок залишку коштів, що утворився станом на 1 січня 2019 року
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
О210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
О210000 О210150 О111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення дічльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад Капітальний ремонт даху адмінбудинку Бродівської міської ради 2019 384000 384000 100
Х Х Х УСЬОГО Х Х 384000 384000 Х
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ

 

Додаток 4
до рішення Бродівської міської ради
від_____________ 2019 року №____
Міжбюджетні трансферти
з бюджету БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
районному бюджету 2019 рік 
тис. грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Спеціальний  фонд Разом
Cубвенція  районному бюджету 
Реконструкція іклюзивно-ресурсного центру в м.Броди Львівської області
1 Бюджет Бродівської міської ради 100,0 100,0
Всього 100,0 100,0
Секретар міської ради Микола БАКАЙ