РІШЕННЯ: № 2

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХХV сесія  VIІ демократичного скликання
 

17. 01. 2019 р.                                 м. Броди                                  № ПРОЕКТ

 
 
Про затвердження Програми реалізації громадського
бюджету  міста Броди на 2019  рік   
 
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про громадський бюджет  м. Броди, затвердженого рішенням  сесії міської ради від 30 серпня 2018 року № 701, з метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значущих питань, активізації жителів м. Броди щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, міська рада,-
 

ВИРІШИЛА :

 
 
1. Затвердити Програму реалізації громадського бюджету м. Броди 2019 рік, згідно додатку.
 
2. Секретарю ради Бакаю М.  оприлюднити дане рішення в районних засобах масової інформації та на офіційному сайті Бродівської міської ради
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську  комісію міської ради з питань економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І. ).
 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

 
 
 

Додаток до рішення Бродівської міської ради від 17 січня 2019 року № проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Бродівської  міської ради
“ 17 ” січня 2019 року № проект
 

 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА
реалізації громадського бюджету м. Броди на 2019 рік
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Броди
2019

 
1. Паспорт Програми
ПАСПОРТ
ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ м. БРОДИ НА 2019 РІК

 1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради
2. Розробник Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради
3. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради, КП «Броди»
4. Учасники Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради, комунальні підприємства,  відділ освіти Бродівської РДА, жителі міста Броди
5. Термін реалізації Програми 1 січня – 31 грудня 2019 року
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 500 тис. грн.
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які постійно проживають у м. Броди, виникають ідеї, як покращити своє місто, мікрорайон чи вулицю.
В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради, місцеві ініціативи). У той же час, на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі і до місцевої.
Таким чином, соціальна активність суспільства вимагає від Бродівської  міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.
Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання громадського бюджету (бюджету участі) на місцевому рівні, запровадження якого  в м. Броди відбулося в 2017 році.
Саме методологія партисипаторного бюджетування (від англ. participatory budgeting) як форма прямої демократії, що визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету є основою реалізації громадського бюджету у м. Броди відповідно до Положення, затвердженого рішенням Бродівської  міської ради від 30 серпня 2018 року № 701, у рамках цієї Програми.
Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету у м. Броди на 2019 рік сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Броди.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми
Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії Виконавчого комітету Бродівської  міської ради та громадян в бюджетному процесі залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.
Виконання Програми розраховано на 2019 рік і передбачає  шляхи реалізації  проектів переможців громадського бюджету фінасування яких відповідно до п. 2, п. 3  рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 року  № 701 відбуватиметься в 2019 році
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами класифікації видатків та визначається в рішенні “Про міський бюджет Бродівської міської ради на 2019 рік” та становить 500 тисяч гривень на реалізацію проектів переможців, а саме :
  • «Безпечна школа» ( Облаштування системи зовнішнього відео нагляду та освітлення прилеглої території Бродівської гімназії                   ім. І. Труша) – 165 000 гривень;
  • Скейт – парк ( ВАЛИ)  - 200 000 гривень;
  • Дитячий майданчик «Дитяча мрія» ( Старі Броди ) – 100 000 гривень.
Розпорядником коштів міського бюджету, видатків на реалізацію Програми є Виконавчий комітет Бродівської  міської ради  або                   розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету,          які повинні здійснювати реалізацію проекту на будь-якому етапі відповідно до Положення про Громадський бюджет м. Броди.
 
6. Контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють Бродівська міська рада, виконавчий комітет Бродівської  міської ради, Координаційна рада громадського бюджету та автори проектів переможців.
Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців громадського бюджету  у межах визначених бюджетних призначень.
7. Очікувані результати виконання Програми
 
Основними результатами, яких планується досягти, є:
  • створення ефективного механізму взаємодії Бродівської міської ради та громадян в бюджетному процесі;
  • залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
  • формування довіри громадян до місцевої влади;
  • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
  • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Броди можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;
  • вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Броди.

 
 
 
 
 

         Секретар ради                                                   Микола Бакай