РІШЕННЯ: № 4

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXХIIІ сесія  VIІ демократичного скликання

   від  18.12.2018 р.                    м.  Броди                                   № проект

 
 
 
Про міський бюджет Бродівської міської ради  
на 2019 рік
 
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, п.п. 23, п.1 статті 26 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
 

 ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 43874,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 43515,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 359,7 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 43874,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 21570,2 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 22304,7 тис. грн.;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 21945,0 тис. грн.  згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21945,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у розмірі 15,0 тис. грн., що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
-  резервний  фонд міського бюджету у розмірі 100,0 тис. грн., що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.
3. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2019 році в особі міського голови одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
7. Виконавчому комітету Бродівської міської ради:
7.1. Надати право здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень коштів міського бюджету                     м. Броди у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ за погодженням з  постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунального майна.
7.2.  Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах.
7.3.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.
 
8. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації,  врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2019 рік. 
 
9. Дозволити виконавчому комітету Бродівської міської ради здійснювати попередню оплату за товари, роботи та послуги, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати послугу протягом поточного бюджетного періоду.
 
10. Встановити виплату на поховання в розмірі 2,0 тис. грн. для осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні.
 
11.Внески у статутні капітали комунальних підприємств Бродівської міської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
        
12.  Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань  економіки, бюджету та комунального майна (М.Старик).
 
 
 
 
 

Міський голова                                                              Анатолій Белей

м. Броди Додаток 1
до рішення Бродівської міської ради
від____                        №____
Доходи Бродівської міської ради на 2019 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   40885000,00 40828700,00 56300,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10000,00 10000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   10000,00 10000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10000,00 10000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 782000,00 782000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 650000,00 650000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 650000,00 650000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 132000,00 132000,00 0,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 132000,00 132000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   16702400,00 16702400,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2474000,00 2474000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 2474000,00 2474000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  11683400,00 11683400,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 11683400,00 11683400,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2545000,00 2545000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 23334300,00 23334300,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 8037200,00 8037200,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16000,00 16000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 140000,00 140000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 180000,00 180000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 196000,00 196000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2848800,00 2848800,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   3456000,00 3456000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   312400,00 312400,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   838000,00 838000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50000,00 50000,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  20000,00 20000,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  2500,00 2500,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  17500,00 17500,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   15277100,00 15277100,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1565000,00 1565000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  13712100,00 13712100,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  56300,00 0,00 56300,00 0,00
19010000 Екологічний податок  56300,00 0,00 56300,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  27300,00 0,00 27300,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  17400,00 0,00 17400,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  11600,00 0,00 11600,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2689900,00 2686500,00 3400,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   24500,00 24500,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 8500,00 8500,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 8500,00 8500,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   16000,00 16000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  6000,00 6000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 10000,00 10000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2612000,00 2612000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   45500,00 45500,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  45500,00 45500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   66500,00 66500,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   53500,00 53500,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   13000,00 13000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   53400,00 50000,00 3400,00 0,00
24060000 Інші надходження   53400,00 50000,00 3400,00 0,00
24060300 Інші надходження   50000,00 50000,00 0,00 0,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  3400,00 0,00 3400,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   300000,00 0,00 300000,00 300000,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  300000,00 0,00 300000,00 300000,00
33010000 Кошти від продажу землі   300000,00 0,00 300000,00 300000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 300000,00 0,00 300000,00 300000,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 43874900,00 43515200,00 359700,00 300000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 43874900,00 43515200,00 359700,00 300000,00
Секретар  міської ради М.Бакай
м. Броди Додаток №2
до рішення Бродівської міської ради
від                         №
Фінансування Бродівської міської ради на 2019 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
208100 На початок періоду 15000,00 15000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 15000,00 15000,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
602100 На початок періоду 15000,00 15000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 15000,00 15000,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -21945000,00 21945000,00 21945000,00
Секретар  міської ради М.Бакай


 
м. Броди Додаток 3
до рішення Бродівської міської ради
від____                        №____
РОЗПОДІЛ
видатків Бродівської міської ради на 2019 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 21570200,00 12270200,00 5071000,00 162500,00 9200000,00 22304700,00 59700,00 0,00 0,00 22245000,00 22245000,00 43874900,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 21570200,00 12270200,00 5071000,00 162500,00 9200000,00 22304700,00 59700,00 0,00 0,00 22245000,00 22245000,00 43874900,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6758100,00 6758100,00 5030000,00 162500,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 6808100,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00
0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50000,00 50000,00 41000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
0213240 3240 Інші заклади та заходи 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00
0214080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1040000,00 1040000,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 160000,00 1200000,00
0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 240000,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 160000,00 400000,00
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 800000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
0215010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00
0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00
0215040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
0215060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 800000,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 8400000,00 0,00 0,00 0,00 8400000,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 700000,00 700000,00 9100000,00
0217310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 600000,00 600000,00
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2082100,00 2082100,00 0,00 0,00 0,00 13100000,00 0,00 0,00 0,00 13100000,00 13100000,00 15182100,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2082100,00 2082100,00 0,00 0,00 0,00 13100000,00 0,00 0,00 0,00 13100000,00 13100000,00 15182100,00
0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
0217660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7405000,00 0,00 0,00 0,00 7405000,00 7405000,00 7405000,00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59700,00 59700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59700,00
0218700 8700 0133 Резервний фонд 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Всього 21570200,00 12270200,00 5071000,00 162500,00 9200000,00 22304700,00 59700,00 0,00 0,00 22245000,00 22245000,00 43874900,00
Секретар  міської ради М.Бакай
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).


 
 Додаток 4
до рішення Бродівської міської ради
від ________ № 
Розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Броди у 2019 році
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000
01210000
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000
0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва придбання обладнання і предметів довгострокового користування 160 000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реалізація громадського бюджету -500,0 тис. грн., 200,0- придбання міських зупинок 700 000,00
0217310 7310 0443 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства в тому числі: 200 000,00
виготовлення ПКД "Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Броди Львівської області" 200 000,00
0217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) 600 000,00
0217461 7460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в тому числі: 13 100 000,00
капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки 7 500 000,00
капітальний ремонт дороги по вул. Великі Фільварки 1 293 000,00
капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна 2 217 000,00
виготовлення ПКД  90 000,00
реконструкція площі Ринок 2 000 000,00
0217660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 30 000,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субєктів господарювання вв тому числі: 7 405 000,00
2717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Бродиводоканал" 3 090 000,00
Внески до статутного капіталу КП "Броди" 2 222 000,00
Внески до статутного капіталу КП "Бродитеплоенерго" 343 000,00
Внески до статутного капіталу КП стадіон "Ювілейний" 1 500 000,00
Внески до статутного капіталу КП "Бродівський замок" 250 000,00
Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 22 245 000,00 Х
Секретар ради  Микола Бакай 

Додаток 5
до  рішення Бродівської міської ради
від                №

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

(тис.грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Бродівська міська рада            
 0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки  Рішення  Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 671,5 621,5 50,0  50,0 
0210180  
 
0180
0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки  Рішення  Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 80,0 80,0    
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма соціального захисту населення м. Броди на 2019-2020 роки   28,0 28,0    
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення м. Броди на 2019-2020  роки  
 
 
500,0 500,0    
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей та вшанування пам”яті загиблих на 2019-2020 роки   100,0 100,0    
0214081 4081 0829
 
 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Програма
підтримки  діяльності комунальної установи
«Музичне товариство «Боян»
на 2019 рік 
 
  400,0 240,0 160,0 160,0
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма культурно-масових заходів міста Броди на 2019 рік   800,0 800,0    
0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма спортивно-масових заходів Бродівської міської ради на 2019 рік   72,0 72,0    
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
 
Програма підтримки та розвитку місцевого футболу на 2019 рік (команда ФСК «Богун»)   300,0 300,0    
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки» Рішення Бродівської міської ради  від 30.08.2018 р. №694 800,0 800,0    
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою м. Броди на 2019 рік   8900,0 8200,0 700,0 700,0
        Програма охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Броди на 2019-2020 роки   200,0 200,0    
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту та утримання комунальних доріг м. Броди на 2018-2019 роки Рішення Бродівської міської ради  від 29.03.2018 року № 593 15182,1 2082,1 13100,0 13100,0
 
 
0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження Програма сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м. Броди Рішення Бродівської міської ради  від 23.01.2018 р. №553 200,0 200,0    
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»   7405,0   7405,0 7405,0
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки  Рішення Бродівської міської ради  від 23.01.2018 року № 551 60,0 60,0    
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
 
Екологічна програма Бродівської міської ради на 2019-2020 роки   59,7   59,7  
                   
                   
Х Х Х УСЬОГО Х Х