ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXХІ сесія  VIІ демократичного скликання
 
від 23.10.2018 року                        м. Броди                               №  проект

 
 
 
Про внесення змін до бюджету
Бродівської міської ради
Бродівського району на 2018 рік
за рахунок перевиконання дохідної
частини міського бюджету
 
Відповідно до  вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку фінансового управління Бродівської РДА про стан виконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 2018 року, враховуючи висновок комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, Бродівська міська рада
 

Вирішила:

  1. Внести зміни до бюджету Бродівської міської ради на 2018 рік, а саме, збільшити: доходи міського бюджету на суму 2311,1 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду-2311,1 тис. грн., згідно з додатком 1.видатки міського бюджету на суму 2311,1 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду на суму 1200,0 тис. грн., спеціального фонду на суму 1111,1 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку1111,1 тис. грн.
  2. Профіцит загального фонду визначити в сумі 1111,1 тис. грн., дефіцит спеціального фонду визначити в сумі 1111,1 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
  3. Внести зміни до розподілу показників Бродівського міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
  4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
  5. Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 5.  
  6. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти у сумі тис. грн.згідно з додатком 6.
  7. Контроль за виконанням рішення покласти на  депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (Старик М.І.).

 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

м.Броди Додаток 1
до рішення Бродівської міської  ради
від 23.10.2018 № 
Зміни до доходів
 Бродівського міського бюджету  на 2018 рік
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
18050400 єдиний податок з фізичних осіб 2311100,00 2311100,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 2311100,00 0,00 0,00 2311100,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 2311100,00 0,00 0,00 2311100,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
 
Додаток 2
до рішення Бродівської міської ради
від ____________ р. №
Зміни до фінансування Бродівського міського бюджету  на 2018 рік
(тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1111100,00 1111100,00 1111100,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -1111100,00 1111100,00 1111100,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1111100,00 1111100,00 1111100,00
600000 Фінансування за активними операціями -1111100,00 1111100,00 1111100,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -1111100,00 1111100,00 1111100,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1111100,00 1111100,00 1111100,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
Додаток  3
до рішення  Бродівської міської ради
від 23.10.2018 р. №
Зміни до розподілу витдатків Бродівської міської ради на 2018 рік
(грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 1200000,00 650000,00 0,00 0,00 550000,00 1111100,00 0,00 0,00 0,00 1111100,00 1111100,00 2311100,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986100,00 0,00 0,00 0,00 986100,00 986100,00 986100,00
7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986100,00 0,00 0,00 0,00 986100,00 986100,00 986100,00
7400 Інші послуги, повязані з економічною діяльністю 550000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550000,00
7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 550000,00 0,00 0,00 0,00 550000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550000,00
9700 субвенція з місцевогобюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та зоходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 290000,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00 415000,00
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 290000,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00 415000,00
Всього 1200000,00 650000,00 0,00 0,00 550000,00 1111100,00 0,00 0,00 0,00 1111100,00 1111100,00 2311100,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
Додаток  4
до рішення  Бродівської міської ради
від 23.10.2018 р. № 
Зміни до переліку об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код  ТПКВКМБ/ТКВКБМС КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
_Бродівська міська рада (відповідальний виконавець) 
7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям по вул. Бузова м. Броди Львівської області згідно Програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України"
у 2018 році (далі - Бюджетна програма) у Львівській області 
666100,00
7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону "Ювілейний" у м. Броди Львівської області 320000,00
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання шкільних меблів для облаштування кабінету у Бродівській гімназії ім. І.Труша 75000,00
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання електрокардіографа "ЮКАРД" для Бродівської ЦРЛ 50000,00
Всього  1 111 100,00 1 111 100,00
Секретар  міської ради                                  Микола Бакай
Додаток 5
до рішення   Бродівської міської ради
від 23.10.2018 р.№
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2018 році
(тис. грн.)/грн.
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
_Бродівська міська рада_ (відповідальний виконавець) 
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення 50000,00 50000,00
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Броди на 2018 рік ( замощення території бруківкою під міські зупинки) 310000,00 310000,00
Всього  360000,00 360000,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
Додаток 6
до рішення  Бродівської міської ради від 23.10.2018 №
Міжбюджетні трансферти
з міського  бюджету БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ
  на 2018 рік 
(грн.)
№п/п Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Інша субвенція з місцевого бюджету (9770) назва видатків
1 Районний бюджет 415000,00
з них:
1,1 РК ТРК "Броди" 100000,00 виплата зарплати
1.2 Спеціалізована загальноосвітня школа №2 з вивченням англійської мови з 1 класу м. Броди 90000,00 придбання крісел до актової зали
1.3 Опорний заклад "Бродівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Бродівської районної ради Львівської області" 75000,00 поточний ремонт  подвір"я школи
1.4 Бродівська гімназія ім. І.Труша 75000,00 придбання шкільних меблів для облаштування кабінету
1.5 Опорний заклад "Бродівська ЗОШ I-III ступенів №4" 25000,00 придбання та облаштування бруківки для благоустрою дитячого ігрпового майданчика
1.6 Бродівська ЦРЛ 50000,00 придбання електрокардіографа "ЮКАРД"
415000,00
Секретар міської ради Микола Бакай