РІШЕННЯ: № 3


БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
сесія VIІ демократичного скликання


від 24.01. 2017 року                                м. Броди                         № проект
 
 
Про затвердження Програми сприяння створенню
нових та підтримки існуючих об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
у м.Броди на 2017 рік.
        

         Керуючись  Законами  України  «Про місцеве  самоврядування в  Україні», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про  особливості  здійснення  права  власності у  багатоквартирному  будинку», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму сприяння створенню нових та підтримки існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м.Броди на 2017 рік  (додаток № 1).
 
2. Затвердити перелік ОСББ яким виділяються кошти у 2017 році (додаток № 2).
 
3. Контроль за  виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства,  благоустрою  та екології( Біль В. І. ).
 
 
Міський голова                                                 Анатолій Белей
 
 

 
 
 
 
ДОДАТОК № 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення міської ради 
«___» __________ 2016 року № __
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма
сприяння створенню нових та підтримки існуючих об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
у м.Броди на 2017 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Загальні положення
 
Програму сприяння створенню нових та підтримки існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м.Броди на 2017 рік (далі - Програма) розроблено у відповідності до наявних проблем при створенніоб'єднань співвласників багатоквартирних будинків і їх функціонуванні.
Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
Розділ 2. Мета Програми
 
Метою Програмиє реалізація державної політики, спрямованої на:
- вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;
- створення дієвого механізму утримання житла шляхом створення нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та надання їм практичної і методичної допомого при створенні, в роботі і самостійному управлінні своїм будинком чи групою будинків;
- задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів;
- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;
- забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста.
 
Розділ 3. Завдання Програми
 
           У Програмі визначені пріоритетні шляхи організаційно-правової, консультаційної та матеріально-технічної  підтримки у створенні та господарській діяльності ОСББ з використанням коштів міського бюджету.
 
Основними пріоритетними завданнями Програми є:
1) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ;
2) створення позитивного іміджу ОСББ у масовій свідомості населення міста;
3)підвищення зацікавленості мешканців у формуванні ефективного колективного власника;
4) проведення зустрічей, тренінгів з обраним керівництвом діючих ОСББ, пошук шляхів вирішення проблемних питань;
5) організація навчання управителів і голів правлінь ОСББ;
6) надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках
практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: участь членів житлово-комунальної комісії в роботі установчих зборів, залучення працівників комунальних підприємств до проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків ОСББ;
7) надання стимулюючої допомоги при створенні ОСББ;
8) співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання багатоквартирних житлових будинків (надалі – капітальний ремонт будинків), у яких створено ОСББ та діючим ОСББ;
9) організація та проведення семінарів щодо запровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Залучення консультантів та керівників різних проектів;
10) організація екскурсій з обміну досвідом в м.Броди та по інших містах і країнах, які мають передовий досвід управлінсько-господарської діяльності ОСББ.
 
Розділ 4. Принципи реалізації Програми
 
          Фінансування новостворених ОСББ проводити після повної їх реєстрації. Сума коштів по кожному ОСББ розраховується індивідуально за формулою:
Ф = КП х 4;
де, Ф – Сума коштів що виділяє міська рада для стимулювання розвитку ОСББ, грн.;
КП – Сума коштів нарахованої квартплати за останній місяць, перед створенням ОСББ, грн.
Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення робіт в будинку ОСББ необхідно подати до міської ради заявку у довільній формі (із зазначення адреси будинку, видів та обсягів необхідних робіт по капітальному ремонту,їх орієнтовна вартість, суми власних та залучених коштів) за підписом голови правління ОСББ.
Виділення коштів з міського бюджету для ОСББ буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: до 60% від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, не менше 40% – власні та залучені кошти ОСББ, та при цьому розмір членських внесків повинен складати не менше 1,5 грн. за 1 кв. метр загальної площі що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи.
Розрахунок коштів, необхідних для реалізації Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Броди проводяться Постійною Комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології з урахуванням пропозицій Ради голів правлінь ОСББ міста.
Рішення про надання співфінансування на проведення робіт в будинку приймається  за умови реєстрації ОСББ на  Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Edata.
Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової інформації та розміщується на  Веб-порталі Бродівської  міської ради.

 
Розділ 5. Фінансове забезпечення

№з/п Назва заходів Сума коштів Джерела фінансування
1 Фінансування нових
створених ОСББ
    50 000    Кошти міського
         бюджету
   2 Фінансова підтримка діючих
ОСББ
    300 000    Кошти міського
         бюджету
Всього    350 000
Секретар ради                                                          Микола Бакай
 
             ДОДАТОК № 2
 
перелік ОСББ яким виділяються кошти у 2017 році
 
№ з/п Назва ОСББ Сума коштів, грн..
1 ОСББ  «Колос» 20000
2 ОСББ  «Віста» 5000
3 ОСББ  «Молодіжне» 22000
4 ОСББ «Світлана» 20000
5 ОСББ «Газовик» 5000
6 ОСББ «Престиж» 20000
7 ОСББ «Веселка – 1» 10000
8 ОСББ «Мрія» 20000
9 ОСББ «Джерело» 8000
10 ОСББ «Надія» 10000
11 ОСББ «Курінь» 10000
12 ОСББ «Добробут» 10000
13 ОСББ «Затишок» 5000
14 ОСББ «Каменяр» 5000
15 ОСББ»Берегиня» 10000
16 ОСББ «Довіра» 20000
17 ОСББ «Білі казарми» 20000
18 ОСББ «Промінь» 5000
19 ОСББ «Галина» 10000
20 ОСББ «Анна» 20000
21 ОСББ «Пролісок» 20000
22 ОСББ «Лілея» 5000
23 ОСББ «Бродівська вишиванка» 20000
ВСЬОГО 300 000

 
 
 
Секретар ради                                                          Микола Бакай