РІШЕННЯ: № 34

Від  24.11.2016р.                          м. Броди                               № Проект                                                                                            

 
Про затвердження звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення по вул. І Франка, 11/1 та її продаж
гр. Голіновській В.В.       
                
                 Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки  несільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою м. Броди, вул. І Франка, 11/1 гр Голіновської Віри Василівни, прож м Броди, вул.Городова, 67,  висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки,  керуючись, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, міська рада-
 
       В И Р І Ш И Л А :
 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення з ціною за 1 кв м. оцінюваної земельної ділянки – 351,54 грн. , що знаходиться в користуванні  гр.Голіновської Віри Василівни, яка розташована за адресою м. Броди, вул. І Франка, 11/1 та  встановити ціну продажу в сумі __________________грн  без врахування ПДВ.
2. Продати гр.Голіновській В. В.   у власність, шляхом викупу, земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0098га, яка знаходиться в м. Броди, вул. Франка, 11/1 для будівництва та обслуговування  будівлі магазину відповідно до  встановленої ціни продажу в сумі ____________грн, ___коп (прописом)  без врахування ПДВ.
3. Спеціалісту-землевпоряднику Бродівської міської ради Л.Шелест внести відповідні записи в земельно-облікову документацію.
4. Направити це рішення в ДПІ Бродівського району для контролю за сплатою  земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань   регулювання земельних відносин та містобудівної діяльності.
 
 
 
 

                  Міський голова                                                  А.Белей