ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 19

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XIX сесія  VIІ демократичного скликання
 
від   20. 06. 2019  року                     м. Броди                             № проект

 
Про встановлення ставок податку на нерухоме  майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік      
         
Керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Податковим Кодексом України, та з метою ефективного наповнення доходної частини бюджету міста Броди, міська рада -
 

В И Р І Ш И Л А:

 
1. Установити на території Бродівської міської ради:
 
1.1. Ставки податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком №1;
1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України за переліком згідно додатку №2.
3. Оприлюднити рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному порталі Бродівської міської ради.
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І. ).
 
 

Міський голова                                                         Анатолій Белей
 

Додаток 1
до рішенням Бродівської міської ради
від «___» ______ 2019 року №______
 
 

         СТАВКИ       
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46 203 4620310100 Місто Броди
 
Класифікація будівель та споруд2

 
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 
Код2 Найменування2 Для юридичних осіб Для фізичних осіб
(в т. ч. ФО-П)
    1 зона4 2
зона4
3
зона4
1
зона4
2
зона4
3
зона4
1 2 3 4 5 6 7 8
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови  0,50 - - 0,50 - -
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,50 - - 0,50 - -
1110.3 Будинки садибного типу  0,50 - - 0,50 - -
1110.4 Будинки дачні та садові  0,50 - - 0,50 - -
112  Будинки з двома та більше квартирами 
1121  Будинки з двома квартирами 5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови  0,50 - - 0,50 - -
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,50 - - 0,50 - -
1122  Будинки з трьома та більше квартирами 5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови  0,20 - - 0,20 - -
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,20 - - 0,20 - -
1122.3 Будинки житлові готельного типу  0,20 - - 0,20 - -
113  Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців  - - - - - -
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5 Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5 Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5 Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5  Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 5 Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 5 - - - - - -
12  Будівлі нежитлові 
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 
1211  Будівлі готельні 
1211.1 Готелі  0,50 - - 0,50 - -
1211.2 Мотелі  0,50 - - 0,50 - -
1211.3 Кемпінги  0,50 - - 0,50 - -
1211.4 Пансіонати  0,50 - - 0,50 - -
1211.5 Ресторани та бари  0,50 - - 0,50 - -
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки  0,50 - - 0,50 - -
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,50 - - 0,50 - -
1212.3 Центри та будинки відпочинку  0,50 - - 0,50 - -
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,50 - - 0,50 - -
122  Будівлі офісні 
1220  Будівлі офісні 5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування  0,50     0,50 - -
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,20 - - 1,00 - -
1220.4 Будівлі закордонних представництв 5 0,50     0,50 - -
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,50     0,50 - -
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,50     0,50 - -
123  Будівлі торговельні 
1230  Будівлі торговельні 
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини  0,50 - - 0,50 - -
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків  0,50 - - 0,50 - -
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів  0,50 - - 0,50 - -
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.  0,50 - - 0,50 - -
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування  0,50 - - 0,50 - -
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,50 - - 0,50 - -
1230.9 Будівлі торговельні інші  0,50 - - 0,50 - -
124  Будівлі транспорту та засобів зв'язку 
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,50 - - 0,50 - -
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  - - - - - -
1241.3 Будівлі міського електротранспорту  - - - - - -
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  - - - - - -
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі  - - - - - -
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  - - - - - -
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.  0,50 - - 0,50 - -
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  - - - - - -
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші  0,50 - - 0,50 - -
1242  Гаражі 
1242.1 Гаражі наземні  0,50 - - 0,50 - -
1242.2 Гаражі підземні  - - - - - -
1242.3 Стоянки автомобільні криті  0,50 - - 0,50 - -
1242.4 Навіси для велосипедів  0,20 - - 0,20 - -
125  Будівлі промислові та склади 
1251  Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5 0,50 - - 0,50 - -
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5 0,50 - - 0,50 - -
1252  Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1,00 - - 1,00 - -
1252.2 Резервуари та ємності інші  1,00 - - 1,00 - -
1252.3 Силоси для зерна  1,00 - - 1,00 - -
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  1,00 - - 1,00 - -
1252.5 Склади спеціальні товарні  1,00 - - 1,00 - -
1252.6 Холодильники  1,00 - - 1,00 - -
1252.7 Складські майданчики  1,00 - - 1,00 - -
1252.8 Склади універсальні  1,00 - - 1,00 - -
1252.9 Склади та сховища інші  1,00 - - 1,00 - -
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 
1261  Будівлі для публічних виступів 
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,00 - - 1,00 - -
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  - - - - - -
1261.3 Цирки  - - - - - -
1261.4 Казино, ігорні будинки  2,00 - - 2,00 - -
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,50 - - 0,50 - -
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші  - - - - - -
1262  Музеї та бібліотеки 
1262.1 Музеї та художні галереї 5 - - - - - -
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5  - - - - - -
1262.3 Технічні центри  0,50 - - 0,50 - -
1262.4 Планетарії 5 - - - - - -
1262.5 Будівлі архівів 5 - - - - - -
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5 - - - - - -
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  - - - - - -
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів  - - - - - -
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  5 Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5 1,00 - - - - -
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5 Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 5 - - - - - -
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки  - - - - - -
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5 - - - - - -
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5 - - - - - -
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5 - - - - - -
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 5 - - - - - -
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5 - - - - - -
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5 - - - - - -
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 5 - - - - - -
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5 - - - - - -
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5 - - - - - -
1265  Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.  - - - - - -
1265.2 Басейни криті для плавання  0,50 - - 0,50 - -
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті  - - - - - -
1265.4 Манежі легкоатлетичні  - - - - - -
1265.5 Тири  - - - - - -
1265.6 Зали спортивні інші  0,50 - - 0,50 - -
127  Будівлі нежитлові інші 
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва 5 Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1271.2 Будівлі для птахівництва 5
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 5
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 5
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 
1271.7 Будівлі рибного господарства 5
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5 1,00 - - 1,00 - -
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги  тощо 5 Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали  1,00 - - 1,00 - -
1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 - - - - - -
1273  Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 5 - - - - - -
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5 - - - - - -
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5 - - - - - -
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми збройних сил 5 - - - - - -
1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб 5 - - - - - -
1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5 - - - - - -
1274.4 Будівлі лазень та пралень  0,50 - - 0,50 - -
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів  0,50 - - - - -

 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
 
 
 

Секретар ради                                                                           Микола Бакай

 

Додаток 2
                                                                                                         до  рішення Бродівської
                                                                                                   міської  ради
                                                                                                         від 20.06.2019 року №
 
 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться у дію з 01.01.2020.
Дія цього рішення  поширюється на всю територію Бродівської міської ради

Код області Код міста Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
46203000 4620310100 м. Броди

 
1. Звільнити з 01.01.2020 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 100%:
 
1.1. Об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості власником яких є релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, крім об`єктів нерухомості, які використовуються у комерційних цілях та крім релігійних громад Української православної церкви (Московський патріархат).
 
1.2. Індивідуальні гаражі, господарські та дворові будівлі, що перебувають у власності громадян.
 
1.3. Об’єкти нежитлової нерухомості державних фондів соціального страхування.
 
 
 
 
 
 

      Секретар ради                                                                                М. Бакай