ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 14

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХХХІХ сесія  VIІ демократичного скликання
 

від 20.06.2019 р.                      м. Броди                        № проект

 
Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету
на 2019 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку на  2019 рік
 
   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23 статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Бродівської районної ради від 13.06.2019р.№ 850 "Про внесення змін до показників районного бюджету Бродівського району на 2019 рік" та висновок постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.
2.Внести зміни до показників міського бюджету на 2019 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 2.
3. Профіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі  245000 (двісті сорок п’ять тисяч) гривень згідно з додатком 3.
4. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 245000  (двісті сорок п’ять тисяч) гривень  згідно з додатком 3. 
5. Внести зміни до переліку об'єктів,  видатки на які у 2019 році будуть проводитися  за  рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання Проектів місцевого розвитку на 2019 рік згідно з додатком
 6.  Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   
          
 
 
 
 
 
 
 

Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

Додаток 1
до рішення міської ради
від 20.06.2019р. №_____
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   245000,00 245000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   245000,00 245000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 245000,00 245000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 245000,00 245000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 245000,00 245000,00 0,00 0,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ


 

Додаток 2
до рішення міської ради
від 20.06.2019р. №____
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00
X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
Додаток 3
до рішення міської ради
від 20.06.2019р. №______
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
X Загальне фінансування 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
X Загальне фінансування 0,00 -245000,00 245000,00 245000,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 4
до рішення  міської ради
від 18.04.2019р. №_874
Зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році по Бродівському міському бюджету за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування Проектів місцевого розвитку на  2019 рік
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
О210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
О210000 О216030 О620 Фінансування проектів місцевого розвитку на 2019 рік 2019 245000 245000 100
в т.ч.
Благоустрій прибудинкової території житлового будинку по вул.Коновальця, 6 ОСББ "Анна" м.Броди Львівської області Бродівського району 145000 145000 100
Облаштування спортивного майданчика на території ОСББ "Бродівська вишиванка" за адресою: м.Броди, вул.Коновальця, 1 100000 100000 100
Х Х Х УСЬОГО Х Х 245000 245000 Х
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ