ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 13

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         
  Р І Ш Е Н Н Я
ХХХІХ сесії  VIІ демократичного скликання

20.06.2019 року                        м. Броди                               №  проект

 
Про затвердження  Комплексної програми
інформаційно-аналітичної роботи
в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності
і корупції на території м. Броди
на 2019 рік
 
 
 
 
Розглянувши   Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м. Броди на 2019 рік, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,  -
 
 
 

ВИРІШИЛА:

 
 

  1. Затвердити  Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м. Броди на 2019 рік згідно додатку.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І. ).

 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                           Анатолій Белей
 

Проект
 
 
 
 
 
Комплексна програма
 інформаційно-аналітичної роботи
в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності
і корупції на території м. Броди
на 2019 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розробники Програми:
Бродівський МРВ УСБУ у Львівській області
 (                 )   В.М. Федорович

«__» _____________  2019 р.
 
 
Броди – 2019

 
 
 
Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), законами України “Про Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), “Про оперативно-розшукову діяльність” Бродівським МРВ Управління СБ України у Львівській області  підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м.Броди на 2019 рік.
Розділ 1. Основні положення.
1.1. Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.
Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.
Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.
Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.
Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється регіональними органами Служби безпеки України.
Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і здійснення скоординованих заходів місцевих органів влади та управління щодо запобігання терористичним актам на території безпосередньо м.Броди чи проти інтересів України.
Основними завданнями Програми є:
- своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;
- проведення моніторингу розвитку ситуації в місті, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;
- активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста проти національної безпеки та інтересів України;
- залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;
- участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань.
Розділ 2. Організаційні заходи
2.1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний моніторинг обстановки в місті. Головну увагу акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, здійснювати інформаційне забезпечення Бродівської міської ради, установ і відомств для прийняття управлінських рішень.
Виконавець: Бродівський МРВ Управління СБ України у Львівській області, органи місцевого самоврядування.
2.2. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з використанням регіональних засобів масової інформації, розпочати практику регулярного доведення до населення міста відомостей про факти викритої злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження її рівня.
Виконавець: Бродівський МРВ Управління СБ України у Львівській області, місцеві засоби масової інформації.
2.3. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів району забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на їх захист.
Додатково узгодити (3 квартал) заходи по удосконаленню механізму взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.
 
Розділ 3. Правоохоронні заходи
3.1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності, проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими підрозділами Бродівського ВП Золочівського  ВП ГУНП у Львівській області.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області, Бродівське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області.
3.2. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в місто зброї, вибухівки та інших засобів терору здобувати упереджувальну інформацію про їх вірогідні переміщення по території міста, в тому числі транзитні.
Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць концентрації нелегальних мігрантів в місті, висвітлювати через засоби масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті боротьби з міжнародним тероризмом.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.
3.3. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, які залучаються до антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП  у Львівській області у відповідних командно-штабних і тактико-спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із масовим перебуванням людей.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області, Бродівське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, Бродівський районний відділ Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, Бродівська РДА.
3.4. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати передумови до загострення ситуації на території міста та вносити зміни у відповідні спільні плани.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.
3.5. З метою запобігання перенесення на територію району діяльності міжнародних терористичних організацій, попередження проявів терористичного характеру, забезпечення безпеки населення району, активізувати діяльність, розробляти та здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.
3.6. Постійно здійснювати оперативно-розшукові та профілактичні заходи, спрямовані на захист громадян від вимагання, а також виявлення фактів корупції та хабарництва.
Виконавець: Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.
 
Розділ 4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення, очікувані результати
4.1.Фінансування здійснювати за рахунок коштів місцевого  бюджету.
4.2.Для якісного виконання Бродівським МРВ УСБУ у Львівській області покладених завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру, участі в підготовці та проведенні антитерористичних операцій, навчально-тренувального процесу вирішити питання про виділення коштів на придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання для забезпечення належних умов праці співробітників УСБ України, які в силу функціональних обов’язків організовують та проводять антитерористичні заходи.
Виконавець:  Бродівський МРВ УСБ України у Львівській області.                                                               
4.3. У результаті виконання запланованих заходів, передбачених вказаною Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також  скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того, очікується підвищення якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належними умовами праці співробітників Бродівського МРВ УСБ України.
 
 
Начальник Бродівського МРВ УСБУ
у Львівській області                                                                  В. Федорович
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ
Комплексної програми
 інформаційно-аналітичної роботи
в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності
і корупції на території Бродівського району
на  2019  рік (надалі - Програма)
 
1. Ініціатор розроблення Програми       -    Бродівський МРВ УСБ України
                                                               у Львівській області. 
 
2. Дата, номер документа
про затвердження Програми                   -     ___________________________                                                                      від ___.___.2019 р.
 
3. Розробники  Програми:                        -     Бродівський МРВ УСБ України.
                                                                          у Львівській області .
 
4. Відповідальний виконавець Програми  -  Бродівський МРВ УСБ України.
                                                                  у Львівській області.
 
5. Учасники Програми                             -     Бродівський МРВ УСБ України
                                                                           у Львівській області,
Виконавчий комітет Бродівської міської ради 
                                                                  
 
6. Термін реалізації програми                 -    2019 рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, тис. грн., всього,                    -    
                                                                     на 2019 рік –  50,0 тис. грн.
                 
7.1.коштів місцевого бюджету                -   
   на 2019 рік – 50,0 тис. грн.

            
   
 
Начальник Бродівського МРВ УСБУ
у Львівській області                                                               В. Федорович
 

ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м. Броди на  2019 рік

 

№ п/п Завдання програми Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн Очікувані  результати
роки всього в т.ч.  за джерелами фінансування
районний
бюджет
   місцеві
   бюджети
інші
джерела
 
1
  • участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань;
  • проведення моніторингу розвитку ситуації в містікуукукуікнцукц, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;
  • активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста проти національної безпеки та інтересів України;
  • залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій
Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання
з метою підвищення ефективності протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території району
УСБ України
у Львівській області
 
2019 роки
 
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
 
 
 
 
 
 
 
50,0
- Зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, нелегальної міграції, ввезення зброї та вибухівки, а також  скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того - підвищення якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, авторитету правоохоронних органів в цілому, забезпечення належними умовами праці  співробітників УСБУ у Львівській області
  Всього         50,0   50,0    

 
                                                         
Начальник Бродівського міжрайонного відділу
Управління СБУ у Львівській області                                                                                       В.М. Федорович