ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5.1

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  1. ХXXIX сесії VIІ демократичного скликання
 

від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                  № проект

 
Про  внесення змін до показників спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини (бюджету розвитку) Бродівського міського бюджету на 2019 рік
 
   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23 статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
2. Внести зміни до показників міського бюджету на 2019 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 2.    
3.  Внести зміни до переліку об'єктів згідно з додатком 3.
 4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5. Затвердити перелік будинків  ОСББ та управляючої компанії, яким буде надано кошти міського бюджету на проведення капремонтів згідно додатку 5.
 6.  Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   
          
 
 

Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

Додаток 1
до рішення міської  ради
від __________№___
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
міського бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження   361300,00 0,00 361300,00 361300,00
24000000 Інші неподаткові надходження   361300,00 0,00 361300,00 361300,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 361300,00 0,00 361300,00 361300,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   748529,00 0,00 748529,00 748529,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  748539,00 0,00 748539,00 748539,00
33010000 Кошти від продажу землі   748539,00 0,00 748539,00 748529,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 748539,00 0,00 748539,00 748539,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1109839,00 0,00 1109839,00 1109839,00
X Разом доходів 1109839,00 0,00 1109839,00 1109839,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 2
до рішення міської ради
від____________________№____
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569839,00 569839,00 0,00 0,00 0,00 569839,00 569839,00
0217325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11400,00 11400,00 0,00 0,00 0,00 11400,00 11400,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330000,00 330000,00 0,00 0,00 0,00 330000,00 330000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198600,00 198600,00 0,00 0,00 0,00 198600,00 198600,00
X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00 0,00 0,00 0,00 1109839,00 1109839,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 3
до рішення Бродівської міської ради
від___________№___
Зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році по Бродівському міському бюджету 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
О210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
О210000 О217325 О443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Реконструкція спортмайданчика  з футбольним полем по вул.Бузовій в м.Броди (проведення технагляду) 2019 11 400 11 400
О210000 О216011 О620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду (для управляючої компанії - 369,839 тис.грн; для ОСББ - 200 тис.грн) 2019 569 839 569 839
О210000 О217670 О490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання Кп "Бродитеплоенерго" 2019 330 000 330 000,00
Х Х Х УСЬОГО Х Х 911 239 911 239 Х
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 4
до рішення районної ради
від           2018 року №
Міжбюджетні трансферти
з Бродівського міськогоо  бюджету 
 державному  бюджетам у 2019 році 
 грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Спеціальний фонд Разом
Cубвенція з міського бюджету
Головне управління Державної міграційної служби Бродівське МРВ УСБУ у Львівській області Головне управління ДСНС у Львівській області Бродівське відділення поліції
1 Міський бюджет 100000 50000 30000 18600 198600,0
Всього 100000 50000 30000 18600 198600,0
Секретар ради Микола БАКАЙ


 
Додаток   5
до рішення міської ради
від ___________ №____
ПЕРЕЛІК
адрес будинків управляючої компанії, яким буде надано фінансовий ресурс на капітальний ремонт житлового фонду згідно затвердженої  Програми на 2019 рік
грн.
Назва Адреса будинків Сума фінансової підтримки КПКВТКМБ КЕКВ
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. 22 Січня, 4 4500,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Золота, 11 6750,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул.Весела, 15 30375,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Стуса, 8 75000,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, пл.Ринок, 35 49064,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Короленка, 4 24000,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, пл. Майдан Свободи, 4 15000,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Пекарська, 4 24000,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Дитяча, 9 7200,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Львівська, 4 96750,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Гончарська, 10 30600,00 О216011 3210
Бродівська управляюча компанія м.Броди, вул. Сонячна, 5 6600,00 О216011 3210
РАЗОМ 369839,00
Секретар міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток   5
до рішення міської ради
від ___________ №____
ПЕРЕЛІК
об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, яким буде надано фінансовий ресурс на капітальний ремонт житлового фонду згідно затвердженої Програми підтримки ОСББ у м.Броди на 2019 рік
грн.
Назва об"єднань співвлвсників багатоквартирних будинків Адреса будинків Сума фінансової підтримки КПКВТКМБ КЕКВ
ОСББ "Курінь" м.Броди, вул.Коновальця, 5  33600,00 О216011 3210
ОСББ "Мрія" м.Броди, Юридика, 46 27385,00 О216011 3210
ОСББ "Патріот" м.Броди вул.С.Бандери, 70  30000,00 О216011 3210
ОСББ "Злагода" м.Броди, вул.Степана Бандери, 72 19123,00 О216011 3210
ОСББ "Обрій" м.Броди, вул. Короленка, 2 30000,00 О216011 3210
ОСББ "Залізничник 111" м.Броди, вул.Гончарська, 11  48000,00 О216011 3210
ОСББ "Затишок" м.Броди, пл. Ринок, 16 11892,00 О216011 3210
РАЗОМ 200000,00
Секретар міської ради Микола БАКАЙ