ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  1. ХXXIX сесії VIІ демократичного скликання

від 20.06.2019 р.                              м. Броди                                  № проект

 
 Про  внесення змін до показників спеціального фонду (бюджету розвитку)
Бродівського міського бюджету на 2019 рік
 
   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23  статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада
 

ВИРІШИЛА :

 
1. Внести зміни до показників міського бюджету на 2019 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 1. 
2.  Внести зміни до переліку об'єктів згідно з додатком 2.
3. Затвердити перелік ОСББ, яким буде надаватися фінансовий ресурс для проведення капітального ремонту житлових будинків згідно затвердженої Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Броди на 2019 рік згідно з додатком 3.
 4.  Додатки 1-3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   
          
 
 

Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

Додаток 1
до рішення міської ради
від _____________№____
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00
X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток 2
до рішення  міської ради
від___________№___
Зміни  до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році по Бродівському міському бюджету 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
О210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
О210000 О217461 О456 Утримання та розвиток автомобільнихї доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки 2019 -300 000 -300 000
О210000 О216011 О620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду для ОСББ  2019 300 000 300 000
Х Х Х УСЬОГО Х Х 0 0 Х
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ
 
Додаток   3
до рішення міської ради
від ___________ №____
ПЕРЕЛІК
об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, яким буде надано фінансовий ресурс на капітальний ремонт житлового фонду згідно затвердженої  Програми підтримки ОСББ у м.Броди на 2019 рік
грн.
Назва об"єднань співвлвсників багатоквартирних будинків Адреса будинків Сума фінансової підтримки КПКВТКМБ КЕКВ
ОСББ "Затишок" м.Броди, пл. Ринок, 16 22864,00 О216011 3210
ОСББ "Джерело" м.Броди, вул. Джерельна, 22 62595,00 О216011 3210
ОСББ "Білі казарми" м.Броди, вул.Юридика, 64 48973,00 О216011 3210
ОСББ "Наша оселя" м.Броди, вул. Героїв Авіаторів 2, 4 ,6  135568,00 О216011 3210
ОСББ "Калина-2019" м.Броди, вул. Золота, 6  30000,00 О216011 3210
РАЗОМ 300000,00
Секретар міської ради Микола БАКАЙ