ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХХХІХ  сесія VII демократичного скликання
 
від 20.06.2019 року                    м. Броди                             №   проект
 

Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 1 квартал  2019 року
 

 
 

            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада

 
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 

 1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2019 року взяти до відома.
 2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету.

 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                 Анатолій БелейПро виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2019 року
 

Загальний фонд
За  1 квартал 2019 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 7943696,25 грн., що становить 106% виконання до уточненого плану. Уточнене призначення   7476000,00грн.  Перевиконання  - 467696,00 грн.
         Податкові надходження

  план факт %
 • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
203000,00 100669,65 49,5
 • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
650000,00 0 0
 • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
0 0 0
 • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
610000,00 655553,85 107,4
 • Податок на майно:
     
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
3000,00 4103,75 135,7
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
6000,00 3044,45 50,7
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
4000,00 823,89 20,5
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
41000,00 55191,29 134,6
 • Земельний податок з фізичних осіб
8000,00 36050,51 450,8
 
 • Земельний податок з юридичних осіб
700000,00 943000,14 134,7
 • Орендна плата з фізичних осіб
185000,00 220768,22 119,3
 • Орендна плата з юридичних осіб
790000,00 790521,81 100,0
 
 • Транспортний податок з юридичних осіб
0 2083,33 0
 • Туристичний збір
3000,00 2809,53 93,6
 • Єдиний податок
3595000,00 4570591,89 127,1
 
 
Неподаткові надходження
  план факт %
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2800,00 10918,00 389,9
Адміністративні збори та платежі 663200,00 515029,77 77,6
Інші неподаткові надходження 2000,00 24073,67 103,6
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За  1 квартал 2019 року   касові видатки міського бюджету склали 4497375,13 грн.  при плані 6209000,00 грн., а саме:
 •  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 1573723,78,00 грн.,  при плані 1632000,00 грн., а саме:
 • заробітна плата –1149669,02грн.,
 • нарахування на заробітну плату – 253688,70 грн.,
 • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 46991,50 грн.,
 • оплата послуг крім комунальних  40488,87 грн.,
 • видатки на відрядження – 1522,56 грн.,
 • оплата комунальних послуг –  80338,23 грн, а саме:
 • оплата теплопостачання  72980,51,00 грн.,
 • оплата водопостачання  312,55 грн.,
 • оплата електроенергії 7045,17 грн.,
 • інші поточні видатки  1024,90грн.
 • Інша діяльність у сфері державного правління – 5473,93 грн.
 • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 307700,00 грн.
 • Забезпечення діяльності КУ «Боян» - 32688,96 грн.
 • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –37005,00 грн.
 • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2019 рік  – 14000,00 грн.,
 • Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 138581,06 грн.,

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 2374000,00 грн. ( субсидії та поточні трансферти  КП Броди).

 • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 4729,02 грн..
 • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 9473,00 грн.
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року надійшло 107994,60 гривень  при плані 109400,00 гривень, що становить 98,7% виконання плану по доходах.
Податкові надходження
Екологічний податок 9400,00 19964,94 212,3
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 0 6588,65 0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 100000,00 81441,00 81,4
Благодійні внески 0 2574,70 0
 
Видатки спеціального фонду склали  697243,93 грн., при плані 2096435,00грн., а саме:
 • Видатки  органів місцевого самоврядування –8260,00грн.,  з них:
комп’ютерне обладнання – 8260,00 грн.,
 • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 27705,79 грн.,
 • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 160000,00 грн.,а саме:
 • за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Ринок –160000,00 грн.,
 • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – профінансовано на суму 501278,14грн., а саме:

КП «Броди» - 70000,00 грн. ( 21396,00 грн.- виготовлення ПКД «Реконструкція  адміністративного будинку за адресою:  вул. І. Франка, 41 для розширення Центру надання адміністративних послуг); 45510,00 грн. -  закупівля ємкостей для піску;)
КП «Бродиводоканал» - 310000,00 грн. – (169044,00 грн. лічильники обліку води, частотні регулятори та глибинні насоси; 54896,00грн.- виготовлення спеціальних документів для ведення діяльності підприємства).
КП «Бродитеплоенерго» - 121278,14 грн. ( придбання труб для заміни теплової мережі від котельні по вул. Л.Українки,19).