РІШЕННЯ: № 3

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXXV сесія VII демократичного скликання
 
від 17.01. 2019 року                  м. Броди                       №  ПРОЕКТ

 
Про внесення змін до рішення сесії міської ради
від 23 січня 2018 р. № 551 «Про затвердження Програми підтримки
розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018 – 2020 роки»
 
         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування у місті Броди на 2018-2020 роки, а саме додаток 2 до Програми викласти в новій редакції.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  економіки, бюджету та комунального майна ( Старик М. І.).
 
 
 
 

Міський голова                                                                                  Анатолій  Белей

Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
заходів щодо реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Броди на 2018-2020 роки

Найменування  заходу Строк виконання заходу (рік) Відповідальні співвиконавці Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) Очікувані результати
Джерела фінансування Всього за роками У тому числі за роками
2018 2019 2020
Розділ 1. ВІДКРИТІСТЬ РОБОТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Висвітлення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 290,0 90,0 100,0 100,0 Оперативне інформування виборців щодо діяльності міської влади
1.2. Впровадження системи електронного врядування та інформатизація міста Броди 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради         Оперативне прийняття управлінських рішень
1.3. Здійснення он-лайн трансляції пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій міської ради 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради  Всього  31,0  20,0 6,0 5,0  Забезпечення прозорості та відкритості роботи
Розділ 2. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІСТА 
2.1. Організація та проведення громадських слухань 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради           Відкритість роботи, залучення громадськості до процесу розробки рішень
2.2. Проведення моніторингу громадської думки міста Броди з питань життєдіяльності міста, підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадського суспільства, спрямованих на вирішення питань місцевої політики 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради           Всебічне визначення проблем територіальної громади
2.3. Ознайомлення депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування з методами взаємодії з громадськістю міста з метою залучення до процесу прийняття муніципальних рішень 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради           Формування партнерських відносин та взаємодія місцевої влади з громадою
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 
3.1. Організаційне та правове забезпечення засідань постійних комісій міської ради та депутатів міської ради з питань депутатської діяльності 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради           Створення належних умов для ефективного виконання повноважень
3.2. Здійснення в розмірах, визначених чинним законодавством, витрат, пов’язаних зі сплатою судового збору за подання позовних заяв та скарг до судів відповідних інстанцій від імені Бродівської міської ради, виконавчим комітетом Бродівської міської ради, та інших судових витрат 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 70,0 10,0 50,0 10,0 Забезпечення захисту інтересів громади в судових органах
3.3. Організація та проведення особистого прийому депутатів міської ради 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради           Забезпечення ефективного виконання депутатських обов’язків
3.4. Обмін делегаціями та тематичні поїздки депутатів міської ради , посадових осіб виконавчих органів міської ради, активістів територіальної громади, творчих колективів, спортивних команд в межах України та за кордон 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього  300,0  100,0 100,0   100,0 Популяризація міста, обмін досвідом в сферф культури та спорту
3.5.Членство в Асоціації міст України, Асоціації «Енергоефективні міста України», Міжнародній Асоціації «Кліматичний Альянс», Асоціації «Відкриті міста», Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Асоціації малих міст України. 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 240,0 80,0 80,0 80,0 Вироблення взаємодії у вирішенні спільних проблем
3.6. Організація спортивних змагань серед депутатів міської ради та працівників органів місцевого самоврядування міста, популяризація спорту і здорового способу життя, участь у всеукраїнських і міжрегіональних змаганнях з різних видів спорту 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради  Всього  22,0  5,0  7,0 10,0  Особистий приклад, гармонійний розвиток та популяризація здорового способу життя
3.7. Проведення семінарів, навчань, практикумів, конференцій і форумів з метою проведення просвітницької, наукової, інформаційної та методичної роботи серед депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, активістів територіальної громади 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради  Всього  30,0  10,0 10,0  10,0 Підвищення ефективності та якості роботи
3.10. Утримання у належному стані матеріально-технічної бази виконавчих органів міської ради (оснащення  комп’ютерами, факсами, принтерами, копіювальними апаратами, веб-камерами тощо), проведення капремонту з метою організації належної роботи депутатів міської ради та працівників виконавчих органів 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 1450,0 450,0 500,0 500,0 Поліпшення якості надання послуг, організація праці та забезпечення  належного виконання функціональних обов’язків
3.11. Оплата за комунальні послуги та енергоносії 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 560,2 170,2 190,0 200,0 Уникнення відключення від мереж енергопоста-чання, оперативне здійснення розрахунків
Розділ 4. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА БРОДИ
 
4.1. Організація та проведення свята День міста 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради  Всього  680,0  180,0 300,0  200,0 Підвищення рівня громадянської і національної свідомості
4.2. Виготовлення відзнак «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка», «Почесний громадянин міста Броди» та організація їх  вручення 2018-2020 Виконавчий комітет Бродівської міської ради Всього 34,0  7,0 20,0  7,0 Відзначення осіб за вагомі внески в розвиток міста
4.3. Організація та забезпечення проведення виставок, конкурсів, турнірів, концертів та інших масових заходів на території міста. Організація харчування і проживання офіційних делегацій, запрошених гостей міста та учасників заходів, артистів. Відзначення переможців, ювілярів, мистецьких та трудових колективів, активних громадян міста, переможців міських конкурсів. Виготовлення та придбання атрибутики міста, книг, буклетів, відзнак (медалей, грамот, подяк), рамок, календарів, футболок, годинників, значків, прапорів, сувенірів, аудіо та відео продукції і поширення їх серед жителів і гостей нашого міста, депутатів.     Всього 800,0 150,0 480,0 170,0 Підвищення іміджу міської ради

 

Секретар ради                                                                                       Микола Бакай