РІШЕННЯ: № 1

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХХХIV  сесії  VIІ демократичного скликання
 

від  29.12.2018  року                           м. Броди                                № проект

 
 
Про  уточнення показників міського бюджету
Бродівської міської ради на 2018 рік
 
 
   Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  Бродівська міська рада

ВИРІШИЛА :

         1.Внести   зміни   до показників міського бюджету на 2018 рік,  а саме зменшити:
- доходи міського бюджету в сумі 1750,0 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету в  сумі 1750,0 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету в сумі 1750,0 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету в сумі 200,0 тис.грн, спеціального фонду 1550,0 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
- дефіцит міського бюджету визначити в сумі 1550,0 тис.грн., в тому числі загального фонду міського бюджету в сумі 1550,0   тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;
- профіцит міського бюджету визначити в сумі 1550,0 тис.грн., в тому числі спеціального фонду міського бюджету в сумі 1550,0  тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.
  2.Внести зміни до переліку об’єктів,  видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету Бродівського району, згідно з додатком 4  до цього рішення.
  3.Внести зміни до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету Бродівського району  в 2018 році  згідно з додатком 5.
4.Додатки 1-5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
5.Контроль а виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію  питань економіки, бюджету та комунального майна ( М.Старик).
 
 
 
 

Міський голова                                                           Анатолій Белей

Додаток 1
до рішення міської  ради
від 29.12.2018 р.№
Зміни до доходів Бродівської міської ради на 2018 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   -1750000 -1750000 0 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   -750000 -750000 0 0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) -251000 -251000 0 0
14021900 Пальне -251000 -251000 0 0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  -499000 -499000 0 0
14031900 Пальне -499000 -499000 0 0
18000000 Місцеві податки -1000000 -1000000 0 0
18010000 Податок на майно -1000000 -1000000 0 0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   -1000000 -1000000 0 0
РАЗОМ ДОХОДІВ -1750000 -1750000 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ -1750000 -1750000 0 0
Секретар  міської ради  Микола Бакай

Додаток 2
до рішення міської  ради
від 29.12.2018р.№
Зміни до джерел фінансування Бродівської міської ради на 2018 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 4 5 6 3
200000 Внутрішнє фінансування 1550000 -1550000 -1550000 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1550000 -1550000 -1550000 0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1550000 -1550000 -1550000 0
600000 Фінансування за активними операціями 1550000 -1550000 -1550000 0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1550000 -1550000 -1550000 0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1550000 -1550000 -1550000 0
Всього  1550000 -1550000 -1550000 0
Секретар  міської ради  Микола Бакай

Додаток 3
до рішення міської ради
від 29.12.2018 р.№
Зиіни до розподілу
видатків Бродівської міської ради на 2018 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
02 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі -200000 -100000 0 0 0 -1550000 0 0 0 -1550000 -1550000 -1750000
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000
7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 -1550000 0 0 0 -1550000 -1550000 -1550000
7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 0 0 0 0 -34000 0 0 0 -34000 -34000 -34000
7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0 0 0 0 0 -1516000 0 0 0 -1516000 -1516000 -1516000
8000 Інша діяльність -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000
8700 0133 Резервний фонд -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000
Всього -200000 -100000 0 0 0 -1550000 0 0 0 -1550000 -1550000 -1750000
Секретар  міської ради  Микола Бакай


 
Додаток  4
до рішення  Бродівської міської ради
від 29.12.2018 р. № 
Зміни до переліку об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код  ТПКВКМБ/ТКВКБМС КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
_Бродівська міська рада (відповідальний виконавець) 
7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту реконструкція футбольного поля із штучним покриттям по вул. Бузова в м. Броди -34000
7670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання КП Бродиводоканал- 514280,00 грн;КП "Бродитеплосервіс" - 839000,00 грн; КП "Броди" - 162720,00 грн. -1516000
Всього  -1550000 -1550000
Секретар  міської ради                                  Микола Бакай
 
Додаток 5
до рішення   Бродівської міської ради
від 29.12.2018 р.№
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2018 році
грн.
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
_Бродівська міська рада_ (відповідальний виконавець) 
3242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції та їх сімей, та вшанування пам"яті загиблих на 2018 рік -100000 -100000
7670 Внески до статутного капіталу субєктів господарювання Програма "Внески до статутного капіталу субєктів господарювання" -1516000 -1516000
Всього  0 -100000 -100000
Секретар  міської ради Микола Бакай