РІШЕННЯ: № 3БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXХIIІ сесія  VIІ демократичного скликання


18.12.2018 року             м. Броди                  проект

Про внесення змін до бюджету Бродівської міської ради на 2018 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77  Бюджетного кодексу України,  керуючись п.23, п. 1 ст. 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  беручи до уваги рекомендації комісії з питань бюджету, економіки та комунального майна,  Бродівська міська  рада
 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до міського бюджету на 2018 рік , а саме:
  • до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1до цього рішення;
  • до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Додатки 1-2  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, економіки та комунального майна  (Старик М.І.).

 
Міський голова                                           Анатолій Белей
 

Додаток  1
до рішення  Бродівської міської ради
від 18.12.2018 р. №
Зміни до розподілу видатків Бродівської міської ради на 2018 рік
(грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0100 Державне управління -26000,00 -26000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26000,00
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -26000,00 -26000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (для Гузарської Наталії Володимирівної) 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
4000 Культура і мистецтво -71000,00 -71000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71000,00
4082 0829 Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -71000,00 -71000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71000,00
6000 Житлово-комунальне господарство -23800,00 -23800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23800,00
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -23800,00 -23800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23800,00
7000 Економічна діяльність 120800,00 120800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120800,00
7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пмяток архітектури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161000,00 0,00 0,00 0,00 161000,00 161000,00 161000,00
7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81000,00 0,00 0,00 0,00 -81000,00 -81000,00 -81000,00
7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 215125,00 215125,00 0,00 0,00 0,00 -80000,00 0,00 0,00 0,00 -80000,00 -80000,00 135125,00
7640 0470 Заходи з енергозбереження -94325,00 -94325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94325,00
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -12000,00 -12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12000,00
Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар  міської ради Микола Бакай
 
Додаток 2
до рішення  Бродівської міської ради
від 18.12.2018 р. № 
Зміни до переліку об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
( грн.)
Код  ТПКВКМБ/ТКВКБМС КФК Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
Бродівська міська рада (головний розпорядник)
_Бродівська міська рада (відповідальний виконавець) 
7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам"яток архітектури 161000,00 161 000,0
7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -80000,00 -80 000,0
7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) -81000,00 -81 000,0
Всього  0,00 0,00
Секретар  міської ради                                  Микола Бакай