РІШЕННЯ: № 62

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХХІХ СЕСІЇ  VІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
 
від  30.08. 2018 р.                             м. Броди                                  № Проект
 

Про надання дозволу на розробку
детального плану території земельної ділянки
в м Броди по вул. В. Фільварки 49, 11 гр. Войтовичу А. В.
     
    Розглянувши заяву  гр. Войновича Андрія Володимировича, прож.                      м. Броди, вул. Юридика, 1/7 учасника АТО, щодо надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку,  яка розміщена поруч із присадибною ділянкою його дружини по вулиці Великі Фільварки, 49, і  є замкнутим контуром,  схему земельних ділянок,  враховуючи ст. 119 Земельного кодексу України «Набуття права за давністю користування (набувальна давність), керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,   Земельним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада- 
                                       

                                               В И Р І Ш И Л А :

 
1.Замовити виготовлення детального плану території земельної орієнтовною  площею 0, 1000га для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Великі Фільварки.
2.Фінансування виконання робіт по виготовленню детального плану території проводити за рахунок коштів заявника.
3.Розроблену містобудівельну документацію після проведення громадських обговорень подати на розгляд та  затвердження Бродівської міської ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань    регулювання земельних відносин та містобудівної діяльності   ( Казмірчук О. Я. ).
 
 
 
 
 

Міський голова                                                    Анатолій Белей