ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

08.02.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 52
Про надання дозволу на виготовлення детального плану території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки в с. Берлин Бабію Я.Й.

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

  ХVII - СЕСІЇ  VІІІ - СКЛИКАННЯ
 
                                                                 від .. .02.2022р.                        м. Броди                                          № ПР                                                                 
 
 Про надання дозволу на виготовлення
 детального плану території  з метою зміни
 цільового призначення земельної ділянки
 в с Берлин Бабію Я.Й.       
 
    Розглянувши заяву гр.Бабія Ярослава Йосифовича, прож м Броди, вул Підгородня, 51, щодо виготовлення детального плану території власної земельної ділянки, Витяг з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку в селі Берлин від 08.11.2021року, керуючись Законами України  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада- 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею  0,2293га в селі Берлин для ведення особистого селянського господарства  (кадастровий номер – 4620388600:02:015:0029), код ЦВЗД-01.03 з метою зміни цільового призначення , на
 – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, код ЦВЗД- 02.01.
2.Виготовлений та погоджений відповідно до вимог діючого чинного            законодавства детальний план території  подати на   затвердження Бродівської міської ради.
 3.Фінансування робіт по виконанню детального плану території                   здійснювати за  рахунок коштів заявника.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань     земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони памяток (Казмірчук О.Я.).
 

Міський голова                                        Анатолій БЕЛЕЙ