ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

19.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № б/н
Про затвердження Програми придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2022 рік

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XІІІ сесії VIІІ скликання
 
від  19.11. 2021 року                  м. Броди                          №
 
 
Про затвердження Програми придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2022 рік
 
 
       Керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши програму придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2022 рік, враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології, міська рада, -
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Затвердити Програму придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2022 рік, згідно  додатку .
 2. Фінансування даної Програми проводити в межах асигнування, затвердженого у міському бюджеті Бродівської міської ради на 2022 рік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології
 
 
 
Секретар ради                                                           Руслан Шишка
 
 
 
 
Додаток до рішення
Бродівської міської ради
від 19.11. 2021р. №
 
 
П Р О Г Р А М А
придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2022 рік
 
 
 
 
Розробник програми                  ______________.               _____________
                                                                                               (П.І.Б.)                                                             (підпис)
 
Головний розпорядник коштів-Виконавчий комітет Бродівської міської ради
 
ПОГОДЖЕНО
 
Відділ розвитку інфраструктури
та житлово-комунального
господарства                           __________                                           _____________
                                                                                       (П.І.Б.)                                                             (підпис)
 
Фінансове управління Бродівської
міської ради                                           ___________                                         _____________
                                                                                       (П.І.Б.)                                                                 (підпис)
 
Відділ юридичного супроводу,
комунального майна, екології
та благоустрою                        ___________                                         _____________
                                                                                      (П.І.Б.)                                                                   (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
Додаток
до рішення Бродівської  міської ради
      від  _______ 2021 року № ____
 
 
 
ПРОГРАМА
придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна

 
 1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення програми Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства
2. Назва нормативного правового акту Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України,
Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України,
Конституція України
3. Розробник програми Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства
4. Співрозробники програми Відділ юридичного супроводу,
комунального майна, екології
та благоустрою
5. Відповідальний виконавець програми Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства
6. Учасники програми Міська рада
7. Термін реалізації програми 2022 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
 
у тому числі:
 
 
300 000,00 грн.
9.1. коштів місцевого бюджету
 1. 000,00 грн.
 
 
2.Загальні положення
 1. Ця програма розроблена відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», і визначає порядок придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів, які перебувають у власності інших  юридичних та фізичних осіб.
 2. Об’єктами придбання є:
 • нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти незавершені  будівництвом;
 • об’єкти містобудування за функціональним призначенням житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не завершені будівництвом.
Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці, яка не знаходиться у власності Бродівської міської територіальної громади у комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною громадою у іншій спосіб не заборонений законом.
 1. Ініціатива щодо придбання об’єктів у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади може виходити відповідно від міського голови, сесії міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради, власників об’єктів нерухомості незалежно від їх форми власності, організаційної власності та представників Бродівської міської територіальної громади.
 2. Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.  
 
 1. Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма
Придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів, які перебувають у власності інших  юридичних та фізичних осіб.
 
 1. Мета Програми
Раціональне та ефективне управління майном комунальної форми власності міста Броди (далі – майно) для задоволення потреб Бродівської міської територіальної громади, суб’єктів підприємницької діяльності,  забезпечення стабільного наповнення дохідної частини бюджету міста Бродів та покращення умов надання послуг населенню.
 
 1. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Загальна сума видатків на 2022 рік передбачається в розмірі  300 000,00 грн.  Додаток 1 до Програми.
         
 1. Порядок придбання об’єктів у комунальну
  власність Бродівської міської територіальної громади
 1. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності придбання об’єктів у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади надходять для розгляду міському голові від представників відповідних виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить подальше використання зазначених об’єктів нерухомості.
 2. Для проведення заходів, пов’язаних з придбанням у комунальну власність об’єктів нерухомості, розпорядженням міського голови створюється робоча група з представників виконавчих органів,  до повноважень яких належить подальше використання зазначеного об’єкта нерухомості.
 3. Керівнику робочої групи надаються повноваження на проведення переговорів з власником об’єкта нерухомого майна, який планується для придбання у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади.
 4. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади здійснюється при наявності:
 • незалежної оцінки про вартість об’єкта нерухомості;
 • технічної документації на об’єкт;
 • витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;
 • документів, що посвідчують або посвідчували право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта, або об’єкта незавершеного будівництва);
 • проектно-кошторисної документації (у рази придбання об’єкта незавершеного будівництва);
 1. За результатами розгляду наданої документації та аналізу цінової ситуації на ринку нерухомості міста Броди робоча група надає пропозиції міському голові щодо можливості придбання об’єкта нерухомості до комунальної власності Бродівської міської територіальної громади.
 2. Після погодження міським головою питання придбання об’єкта нерухомості відділ економічного розвитку та комунального майна міської ради виносить на розгляд  постійної депутатської комісії з  бюджету та економічного розвитку та відповідних профільних постійних депутатських комісій міської ради.
 3. Відповідний виконавчий орган Бродівської міської ради, від якого надійшла пропозиція щодо придбання об’єкта нерухомості звертається до фінансового управління з питанням внесення змін  до бюджету Бродівської міської територіальної громади на відповідні роки (виконавець проекту рішення – фінансове управління). 
 4. На підставі прийнятих рішень міської ради, на рахунок головного розпорядника коштів, якому підпорядкований відповідний виконавчий орган  міської ради, від якого надійшла пропозиція щодо придбання об’єкта нерухомості, перераховуються грошові кошти для сплати за об’єкт нерухомості.
 5. Головний розпорядник коштів, від якого надійшла пропозиція щодо придбання об’єкта нерухомості:
 • здійснює заходи щодо укладання договору купівлі-продажу;
 • укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості;
 • підписує акт приймання-передачі об’єкта нерухомості;
 • оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою постановкою на баланс;
 • проводить державну реєстрацію прав власності на даний об’єкт за Бродівською міською територіальною громадою.
 1. Координує взаємодію структурних підрозділів виконавчих органів міської ради з питань  придбання об’єктів нерухомості у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади відділ економічного розвитку та комунального майна міської ради. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    Руслан Шишка

Додаток 2
до Програми придбання в комунальну
власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна
 
 
Ресурсне забезпечення програми
придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат
на виконання
програми
2022 рік  
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
300,00 тис.грн. 300,00 тис.грн.
міський бюджет 300,00 тис.грн. 300,00 тис.грн.
Обласний, районні бюджети - -
бюджети сіл, селищ, міст - -
кошти не бюджетних джерел - -
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                      Руслан Шишка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напрями діяльності та заходи програми
  придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної
громади об’єктів нерухомого майна
 
№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками
1 Поліпшення якості обслуговування населення міста в частині надання комунальних послуг Придбання в комунальну власність Бродівської міської територіальної громади об’єктів, які перебувають у власності інших  юридичних та фізичних осіб. 2021-2023 роки Відділ економічного розвитку та комунального майна Міський бюджет 300,00  

 
Секретар міської ради                                                                                                               Руслан Шишка