ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

23.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 66
Про надання дозволу гр. Бартошик Юлії Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
X СЕСІЇ  VIII СКЛИКАННЯ
 
від  24.06. 2021 р.                                       м. Броди                                       № проект

 
 
 
Про надання дозволу гр. Бартошик Юлії Андріївні
на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання
худоби
 
 
 
Розглянувши клопотання гр. Бартошик Юлії Андріївни про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби в оренду, відповідно до статей 12, 34, 93, 123, 134 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України “ Про землеустрій ”, Закону України «Про державний земельний кадастр», керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  міська рада
 
                                                                 ВИРІШИЛА:
 
1. Надати дозвіл громадянці Бартошик Юлії Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби (код КВЦПЗ 01.08) в оренду орієнтовною  площею  13,0 га пасовищ, яка розташована в межах                  с. Клекотів, Львівської області за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.
2. Громадянці Бартошик Юлії Андріївні звернутись до суб’єктів господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом, для укладення договору на розробку проекту відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби.
3. Розроблений і погоджений у встановленому законодавством порядку проект відведення земельної ділянки громадянці Бартошик Юлії Андріївні подати у Бродівську міську раду для погодження та відповідного затвердження у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток міської ради.   
 
 
 
Міський голова                                                                                                               Анатолій Белей