ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

23.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № б/н
Про внесення змін до Положення про старосту

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
X сесія VIІІ скликання
 
від 24.06.  2021 р.                           м. Броди                       № проєкт

 
 
Про внесення змін до Положення
про старосту
 
Відповідно до статей 130-131 Кодексу законів про працю, пункту 2 частини третьої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                   
 

ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до Положення про старосту, затвердженого рішенням Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 69, доповнивши пунктами 3.2.24 та 6.5 такого змісту:

«3.2.24. бережливо ставитися до майна, яке надається для виконання посадових обов’язків, вживати заходів щодо недопущення псування, втрати такого майна, запобігання шкоді.»;
«6.5. Старости несуть матеріальну відповідальність відповідно до законодавства.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, регламенту та депутатської етики
 
 
 
 

Міський голова                                                         Анатолій БЕЛЕЙ