ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий за основу

Дата:

23.06.2021

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 33
Про внесення змін до положення «Про Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади»

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
X сесія VIIІ  скликання


 
від 24.06.2021 року        м. Броди                  № проєкт
 

Про внесення змін до  положення «Про Громадський бюджет Бродівської міської  територіальної громади»

 
З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значущих питань, активізації жителів  Бродівської міської територіальної громади щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, враховуючи рекомендації координаційної ради громадського бюджету та рекомендації постійних депутатських комісії Бродівської міської ради , керуючись статтею 3,  пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада –
 
ВИРІШИЛА :
 

         1.Внести зміни до положення «Про Громадський бюджет Бродівської міської  територіальної громади», та затвердити його у новій редакції згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва ( Старик М. І.).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                            Анатолій Белей
 
 
 
 
 
Затверджено
Рішенням Бродівської міської ради
Від 24. 06. 2021 р. № проєкт
 
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО Громадський БЮДЖЕТ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
( нова редакція )
 
 
Картинки по запросу осбб
 
 
 
 
 
 
 
Броди 2021 рік.
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО Громадський БЮДЖЕТ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ
НАПРАВЛЕНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Головною ідеєю Громадського бюджету є реальна можливість територіальної громади  брати участь у заходах, що спрямовані на покращення її життя. Не менш важливим при цьому є усвідомлення власної відповідальності мешканцями за вирішення найбільш важливих ініціатив у громаді. На даний час громада будь-якого населеного пункту першочергово відчуває на собі загострення тих проблем економічного та соціального розвитку, які супроводжують її в повсякденному житті. Мешканці міст та сіл постійно нарікають на недостатньо якісні житлово-комунальні послуги, погану екологію, недосконалу інфраструктуру та ін. Відсутність у громади ініціативи, активності та відповідальності щодо соціально-економічного розвитку своїх територій призводить до втрати взаємозв’язку між громадою та владою.
1.2. За останні роки в сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у мешканців Бродівської міської територіальної громади , виникають ідеї як покращити свій населений пункт, мікрорайон, район чи вулицю.
1.3 Щоб повністю подолати пасивність мешканців, необхідно дати їм інструменти впливу та навчити їх  володіти технологіями ідентифікації проблем та їх вирішення , що допоможе об’єднати погляди мешканців.
1.4. Положення про Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади  – визначає основні засади процесу взаємодії органу місцевого самоврядування Бродівської міської ради  та  членів громади щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.
1.5. Положення про Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади  розроблено з врахуванням норм бюджетного кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням європейського досвіду  у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.
1.6. Положення покликане активізувати участь громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечити прозорість та відкритість органу місцевого самоврядування та забезпечити впровадження кращих європейських практик взаємодії влади та громади.
Запровадження Громадського бюджету має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування  з жителями, створенню умов для реалізації громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого розвитку.
ІІ. Основні терміни ТА ПОНЯТТЯ, які вживаються в даному ПОложенні
2.1. Громадський бюджет – частина бюджету Бродівської міської ради , обсяг якої визначається щорічно відповідним рішенням міської ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною Програмою.
2.2. Програма – це документ, що регламентує напрямок, бюджет окремих проектних пропозиції. Затверджується щорічно Бродівською міською радою.
2.3. Проєкт – це комплект документів поданих автором, які містять задум, ідею, комплекс заходів, план дій, які викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади, а також має підтримку не менше 10 фізичних осіб (окрім самого автора).
2.4. Автор проєкту – це фізична особа, повнолітній, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який зареєстрований або проживає на території Бродівської міської територіальної громади, підготувала і подала на конкурс проєкт у порядку визначеному цим Положенням та Програмою.
2.5. Форма проєкту – єдина для всіх учасників, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1).
2.6. Конкурс – це відбір та процес визначення найкращих проєктних пропозицій згідно вимог цього Положення.
2.7. Координаційна рада – щорічно  створюваний рішенням Бродівської міської ради  консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету  на певний бюджетний рік.
2.8. Аналіз проєктів – попередній розгляд усіх поданих проєктів на предмет відповідності вимогам , затвердженим цим Положенням.
2.9. Картка оцінки проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2).
2.10. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проєктних пропозицій членами громади  шляхом заповнення бланку (додаток 3) для голосування в паперовому вигляді в Бродівській міській раді чи іншому визначеному координаційною радою місці та шляхом голосування в  електронному вигляді на офіційному веб-порталі міської ради mrbrody.gov.ua в розділі  «Сервіси» / «Платформа електронної демократії» /
2.11. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проєктів, затвердження результатів підрахунку платформою.
ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОложеннЯ
3.1. Формування Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  проводиться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету                
3.2. Загальний обсяг Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  на бюджетний рік, щорічно  визначається рішенням міської ради
3.3. Подані для фінансування за рахунок Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  проєкти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду населених пунктів громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проєктів в усіх сферах життєдіяльності.
3.4. У випадку, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, вона має належати до земель комунальної, державної  власності або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій  документації.
3.5. Вартість однієї окремої проєктної пропозиції, що буде профінансована за рахунок Громадського бюджету щорічно  визначається відповідним рішенням Бродівської міської ради.
3.6. Будь-які втручання в проєкти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами можливі лише за згодою авторів цих проектів.
3.7. Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проєкти та голосування в рамках «Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади» висвітлюється у відповідному розділі на офіційному сайті Бродівської міської ради за адресою: mrbrody.gov.ua
ІV. Порядок формування та функції координаційної ради
4.1. Координаційна рада,  щорічно утворюється  рішенням сесії ради в кількості не більше ніж  12 осіб, згідно  попередньо поданих заяв,  з яких  1/2 складають представники громадськості, 1/2 – представники депутатського корпусу, виконавчого комітету,  спеціалістів апарату та відділів Бродівської міської ради.
4.2. Кількісний та персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням Бродівської міської ради на основі пропозицій.
4.3. Члени координаційної ради не можуть бути авторами проєктів.
4.4. Координаційна рада під час першого засідання обирає зі свого складу голову та секретаря. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному сайті та сторінці Бродівської міської ради в соціальній мережі Facebook.
4.5. Функції, повноваження та обов’язки Координаційної ради:
- проводити попередній розгляд проєктних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації та пропозиції щодо їх доопрацювання;
- приймати рішення про відповідність проєктів вимогам цього положення;
- приймати рішення щодо включення проєктів в перелік для голосування;
- приймати рішення щодо дискваліфікації проєктів до підсумкового встановлення результатів голосування у разі виявлення грубого порушення вимог даного положення та норм чинного законодавства;
- приймати рішення щодо підсумкового встановлення результатів голосування за проєкти;
- отримувати інформацію про хід реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;
- визначати уповноважених представників для доповідей та співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Бродівської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях ради;
- проводити засідання гласно та відкрито з онлайн трансляцією на сервісі You-tube чи Facebook, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти про час та місце проведення засідання;
- звітувати за результатами реалізації проєктів.
4.6. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення голови Координаційної ради має вирішальне значення.
4.7. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням члена ради або колегіальним рішенням.
4.8. Координаційна рада діє на підставі даного Положення
V. інфомаційна кампанія
5.1. Щорічно для інформування мешканців про можливість взяти участь у конкурсі проєктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів Громадського бюджету  проводиться інформаційна кампанія.
5.2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
5.3. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет,  по мірі можливостей через виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету ; заохочення мешканців до подання відповідних проєктів; інформування про хронологію та дати проведення заходів перебіг подій та результати голосування.
5.4. Автори проєктів самостійно за власний рахунок і власним ресурсом організовують інформаційні заходи серед мешканців Бродівської міської територіальної громади з роз’ясненням переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців  територіальної громади.
5.5  Презентація проєктів перед громадою має бути обов’язковою частиною агітації;
5.6. При проведені агітаційної роботи, автори проєктів чи інші особи не мають права використовувати заохочувальні засоби, що передбачають матеріальну винагороду, повинні проводити агітаційні заходи з доброчесністю та дотриманням загальноприйнятих норм етики та поведінки
           
VІ. порядок подання проєктів
6.1. Проєкти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  можуть подавати фізичні особи – мешканці Бродівської міської територіальної громади, які зареєстровані або постійно проживають на  території її населених пунктів, і яким на момент подачі пропозиції виповнилось 18 років.
6.2. Від одного автора протягом року може надходити не більше одного проєкту.
6.3. Проєкти повинні відповідати наступним істотним вимогам:
- назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладена стисло, лаконічно, в межах одного речення;
- проєкт має стосуватися об’єкта загального користування та бути актуальним для членів Бродівської міської територіальної громади;
- проєкт подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проєкту (додаток 1);
- проєкт не суперечить діючому законодавству України;
- реалізація проєкту знаходиться в межах компетенції Бродівської міської ради та її виконавчих органів;
- проєкти не можуть стосуватись об’єктів приватної власності (крім ОСББ), повинні бути розташовані на землях комунальної чи державної власності, не мати на меті отримання прибутку;
- термін реалізації проєкту не перевищує одного бюджетного року та спрямований на кінцевий результат;
- проєкт має отримати підтримку не менше 10 осіб – членів Бродівської міської територіальної громади (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;
- при формуванні проєктних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, при відсутності проектно-кошторисної документації, авторам необхідно керуватися орієнтовними цінами на основні вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України http://www.minregion.gov.ua/ (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).
6.4. В рамках Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  не фінансуються та не допускаються до участі в голосуванні  рішенням координаційної ради :
- проєкти, місцем реалізації якого мають бути локації проєктів ( у м. Броди )  переможців минулого бюджетного періоду ( території шкіл, дошкільних навчальних установ, парків, скверів, вулиць, тощо), за винятком проєктів які охоплюють територію значної частини території громади;
 - проєкти місцем реалізації яких є сільські населені пункти громади, які були переможцями минулого бюджетного періоду;
 - проєкти, які суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;
- проєкт, що обмежується виключно підготовкою проектно-кошторисної документації;
- проєкти, майбутні витрати на утримання та обслуговування продукту яких перевищують вартість реалізації проєкту.
- проєкти, що містять політичну складову (проєкти спрямованні на промоцію партії, облаштування офісів, проведення партійних заходів та ін.)
6.4.1. Рішення щодо можливості фінансування проєкту приймається координаційною радою.
6.5. Проєктні пропозиції, що подаються на конкурс, повинні формуватися з наступного пакету документів:
- заповнена Форма проєкту, реалізація якого планується за рахунок коштів Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади, згідно додатку 1 до цього Положення;
- список з підписами щонайменше 10 фізичних осіб, мешканців населених пунктів громади, які підтримують проєкт (крім автора проєкту);
- орієнтовний розрахунок вартості проєктної пропозиції;
- за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, графічні матеріали, додаткові пояснення та ін.
6.6. Проєктні пропозиції подаються:
- електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: mrbrody@ukr.net з приміткою «Громадський бюджет»;
- в паперовому вигляді за адресою: м. Броди, пл. Ринок,  20 з приміткою «Громадський бюджет».
- через електронну платформу «Громадський проєкт» через сайт Бродівської міської ради mrbrody.gov.ua  
6.7. Проєкти в 2021 році подаються з 1 по 31 березня  включно.  Проєкти реалізація яких запланована в  2022 році   подаються з 1 по 30 вересня 2021 року, і відповідно кожного наступного  року.  Реалізація проектів-переможців відбувається : в 2021 році до закінчення 2021 року, а в наступні роки з 01.01 до 31.12  відповідного бюджетного року.
6.8. Заповнені Форми проєктів, що надійшли на Конкурс, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, розміщаються на офіційному сайті Бродівської міської ради в розділі «Громадський бюджет».
6.9. Зміни та узагальнення декількох проєктів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проєктів в результаті додаткових консультацій, але не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проєктів.
6.10. Автор проєкту може зняти поданий особисто проєкт з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
6.11. В разі необхідності автор проєкту або уповноважена ним особа має право представити проєкт в ході публічних обговорень.
VІІ. порядок проведення попередньої оцінки та аналізу проєктів
7.1. Усі подані проєкти підлягають попередньому аналізу і оцінці.
7.2. Посадова особа Бродівської міської ради, яка відповідає за реєстрацію звернень громадян, разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проєктних пропозицій, реалізація яких планується за рахунок коштів Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади.
7.3. Координаційна рада (  у 2021 році ) в період з 1 по 19 квітня 2021 року включно, а для реалізації проектів  починаючи з 2022 року з 1 по 19 жовтня щорічно, шляхом проведення засідань перевіряє повноту і правильність заповнення Форми-заявки проєкту, відповідність проєктної пропозиції загальним критеріям визначеним у Положенні,  проводить аналіз на предмет реалістичності проєкту.
7.4. У разі, якщо проєкт є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа Координаційної ради повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проєкту.
7.5. У разі відмови автора надавати необхідну інформацію та вносити корективи, або якщо такі дії не були вчинені протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, проєктна пропозиція відхиляється і проєкт в подальшому не розглядається.
7.6. Розгляду не підлягають проєкти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, змін конституційного устрою країни, тощо.
7.7. За підсумками попередньої оцінки та аналізу по кожному проєкту Координаційною радою складається картка оцінки проєкту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проєкту. В разі негативної оцінки проєкту зазначаються аргументовані причини.
7.8. На підсумковому засіданні Координаційної ради формуються переліки позитивно та негативно оцінених проєктів.
7.9. Проєкти, які отримали позитивну попередню оцінку, визначаються як такі, що будуть представлені для голосування і підлягають оприлюдненню на офіційному сайті Бродівської міської ради в розділі «Громадський бюджет».
7.10. Автори проєктів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються координаційною радою  про те, що їх проєкти допущені до голосування і будуть опубліковані на сайті.
7.11. Автори проєктів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються координаційною радою про відмову в допуску їх проєктів до голосування з відповідним обґрунтуванням.
VІІІ. Голосування та підрахунок голосів
8.1. Кращі проєкти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці Бродівської міської територіальної громади шляхом голосування.
8.2. Голосування проводиться :  в 2021 році  з  20 квітня по  20 травня , а  для реалізації проєктів з 2022 року з 20 жовтня по 20 листопада включно.
8.3. Голосування проводиться:
- на офіційному сайті Бродівської міської ради mrbrody.gov.ua в розділі «Громадський бюджет м. Броди» шляхом заповнення електронної анкети;
- у визначеному міською радою місці для голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети затвердженого зразка. Заповнені анкети без номера бланка для голосування без печатки канцелярії Бродівської міської ради чи без підписів голови та секретаря координаційної ради, при встановлені результатів голосування  до уваги не приймаються ( додаток 3 до положення).
8.4. Доступ до електронної анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації на сайті.
8.5. Кожен член територіальної громади може віддати голос не більше як за два проєкти у кожному періоді, право голосування за проєкти громадського бюджету належить виключно особам,які досягли 18-річного віку.
8.6. Після закінчення голосування координаційна рада протягом 5 робочих днів на своєму засіданні встановлює кінцеві результати голосування,  результати яких оформлюються протоколом, що  підписується усіма присутніми на засіданні членами ради, та передає його до міської ради на затвердження сесією та прийняття програми реалізації проєктів – переможців.
8.7. Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість голосів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проєктної пропозиції.
8.8. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проєктних пропозицій, то переможця визначає Координаційна рада своїм рішенням.
8.9. Кількість проєктів переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади.
8.10. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.
8.11. Інформація про проєкти-переможці публікується на офіційному сайті Бродівської міської ради в розділі «Громадський бюджет м. Броди».
8.12. Усі автори проєктів, що публікувалися для голосування,  повідомляються про результати голосування секретарем Координаційної ради.
ІX. реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Громадського бюджету м. Броди
9.1. Проєкти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках Громадського бюджету  після прийняття міською радою рішення про бюджет на наступний бюджетний рік.
9.2. Проєкти, які визнані переможцями включаються до фінансування та винесення на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
9.3. Виконавцями проєктів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчий комітет Бродівської міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які повинні здійснювати реалізацію проєкту на будь-якому етапі.
9.4. Контроль за виконанням реалізації проєктів-переможців здійснюють Бродівська міська рада, виконавчий комітет Бродівської міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.
9.5. Автор проекту залучається до контролю виконання свого проекту на будь-якому етапі.
9.6. Інформація про хід реалізації проєктів-переможців розміщується на офіційному сайті та сторінці в соціальній мережі Facebook Бродівської міської ради в розділі «Громадський бюджет м. Броди».
9.7. Координаційна рада щорічно готує звіт про хід реалізації проєктів, які отримали фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету.
Х. Електронна система «Громадський БЮДЖЕТ»
10.1 Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Громадського бюджету і розміщується на офіційному веб-сайті           міської ради у рубриці «Громадський бюджет».
10.2 Відповідальними за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проєктами, налаштування параметрів Громадського бюджету на відповідний рік та управління іншим контентом системи є Координаційна рада.
10.3 Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проєктів. Для створення кабінету та подачі проєктів автор проєкту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження його сканованої копії (паспорту або посвідчення на постійне проживання).
10.4 Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проєктів на сторінках відповідних проєктів.
10.5 Електронна система дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, за допомогою електронної пошти.
10.6 Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.
10.7 Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проєктів.
10.8 Регламент роботи електронної системи в установленому порядку затверджується Координаційною радою.    
 
XІ. Прикінцеві положення
11.1. Консультації стосовно Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  мають циклічний характер, тобто, повторюються кожен рік.
11.2. Бродівська міська рада щорічно затверджує Програму  реалізації Громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  на відповідний  бюджетний рік.
11.3. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати яких можуть використовуватись для впровадження змін з метою вдосконалення та оптимізації процесу Реалізації  проєктів Громадського бюджету.
11.4. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування, в разі необхідності, розробляє Координаційна рада.
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                       Руслан Шишка
 
Додаток 1
до Положення про
Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади
 
 
ФОРМА ПРОЄКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
Громадського бюджету
у ______ році.
 
Ідентифікаційний номер проєкту
(вписує уповноважена особа міської ради або Координаційної ради)
 
 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
 
 1. Назва проєкту із зазначенням категорії  (не більше 20 слів):  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 1. Адреса об’єкта, якого стосується проєкт:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 1. Короткий опис проєкту (не більше 3-4 речень):  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 1. Детальний опис проєкту:
- основна мета проєкту:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- проблема, на вирішення якої спрямований проєкт:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- перелік заходів передбачених проєктом:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- вплив проєкту на розвиток населеного пункту та громади:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- категорія мешканців, на яких спрямовані результати проєкту:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
 1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 1. Орієнтовний бюджет проєкту:
 
№ з/п Статті витрат проєкту Орієнтовна вартість, грн.
1    
2    
3    
4    
5    
Всього:  
 
 
 1. Список з підписами щонайменше 10 мешканців, що зареєстровані і фактично проживають на території  Бродівської міської територіальної громади та підтримують ідею проєкту в формі додатку (додаток 1 до Форми проєкту).
 
 1. Контактні дані автора (авторів) проєкту (додаток 2 до Форми проєкту), які будуть загальнодоступні, в тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, уточнення інформації, можливих узгоджень і т.д.
 
 1. Інші додатки в разі необхідності:
 
- фотографії, які стосуються об’єкта;
- картографічні матеріали із зазначенням місця реалізації проєкту;
- інші матеріали, які автор вважає важливими для проєкту.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
До Форми проєкту
 
 
Список мешканців Бродівської міської територіальної громади,
які підтримують даний проєкт, який планується реалізувати за кошти Громадського бюджету
у ______ році
 
 
Назва проєкту
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Бродівської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.
 
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Адреса проживання Серія та номер паспорта Підпис
1  
 
     
2  
 
     
3  
 
     
4  
 
     
5  
 
     
6  
 
     
7  
 
     
8  
 
     
9  
 
     
10  
 
     
 
* В разі, якщо список містить більше однієї сторінки, кожна наступна сторінка повинна мати таку ж форму
 
Додаток 2
до Форми проєкту
 
Автора (авторів) проєкту та контактні дані необхідно прописувати чітко і розбірливо.
 
Прізвище, ім’я та по батькові Контактні дані Підпис
1. Поштова адреса:
 
 
 
   
e-mail:
 
 
 
№ тел.:
 
 
 
Серія та № паспорту
 
 
 
2. Поштова адреса:
 
 
 
   
e-mail:
 
 
 
№ тел.:
 
 
 
Поштова адреса:
 
 
 
 
3. Поштова адреса:
 
 
 
   
e-mail:
 
 
 
№ тел.:
 
 
 
Поштова адреса:
 
 
 
 
 
* Якщо авторів проєкту більше одного, необхідно вказати уповноважену контактну особу
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Положення про
Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади
 
Картка оцінки проєкту,
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
Громадського бюджету
у ________ році
 
Ідентифікаційний номер проєкту
(вписує уповноважена особа міської ради або Координаційної ради)
 
 
РОЗДІЛ І. Попередня оцінка проєкту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту.
 
 1. Форма проєкту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора проєкту для отримання додаткової інформації.
 
а) так
 
б) ні (вказати недоліки)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Список мешканців громади, які підтримують проєкт, який планується реалізувати за кошти Громадського бюджету  сформований правильно і в достатній кількості:
 
а) так
 
б) ні
 
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз проєкту на предмет можливості його реалізації:
 
2.1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозицій проєкту на предмет реалістичності.
 
а) так
 
б) ні (зазначити чіткі причини)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2.2. Запропонований проєкт стосується виключно повноважень Бродівської міської ради.
 
а) так
 
б) ні (зазначити чіткі причини)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2.3. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативним актам.
 
а) так
 
б) ні (зазначити чіткі причини)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. Реалізація запропонованого проєкту можлива протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат.
 
а) так
 
б) ні (зазначити чіткі причини)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Орієнтовний бюджет проєкту, поданий автором для його реалізації:
 
а) приймається без зауважень
 
б) з зауваженнями (необхідно вказати зауваження за формою)
 
№ з/п Статті витрат проєкту Орієнтовні витрати, грн.
Запропоновані автором проєкту Зміни, внесені Координаційною радою
1      
2      
3      
4      
5      
Всього:    
 
Обгрунтування внесених змін:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6. Чи існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації проєкту за рахунок коштів міського бюджету.
 
а) так
 
б) ні
 
2.7. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проєкту.
 
а) позитивний
 
б) негативний (зазначити чіткі причини)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2.8. Чи реалізація запропонованого проєкту передбачає майбутні витрати (утримання, поточний ремонт).
 
а) так (які в річному вимірі)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
б) ні
 
РОЗДІЛ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проєкту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету , в перелік проєктів для голосування:
        
 
а) позитивні
 
б) негативні
Обгрунтування:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
м. Броди «__» ________. _____ р.
 
Голова Координаційної ради                                      ____________
Секретар Координаційної ради                                   ____________
 
 
 
 
Секретар ради                                                             Руслан Шишка
 
 
 
Додаток 3
до Положення про
Громадський бюджет  Бродівської міської територіальної громади
 
 
БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №_______________
 
Прізвище                            
 
Ім’я                            
 
По батькові                            
 
Дата народження     .     .         р.      
 
Ідентифікаційний код                            
 
Адреса реєстрації                            
 
                             
 
                             
 
Документ що підтверджує                            
 
проживання на території Бродівської міської територіальної громади                            
 
Згода на обробку персональних даних:
Я,______________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Бродівської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.
 
____________                                                              _____________                      (дата)                                                                                (підпис)
 
                                                                                                                                                            
 
м. п.
______________________________________________________________________ ( лінія відриву )
 
Бланк для голосування №__________________                                   
Голова координаційної ради_____________________
 
        Секретар координаційної ради___________________
 
 
 

з/п
Назва проєкту Відмітка про голосування *
1  
 
 
2  
 
 
3  
 
 
4  
 
 
5  
 
 
6  
 
 
7  
 
 
9  
 
 
10  
 
 
11  
 
 
12  
 
 
13  
 
 
14  
 
 
15  
 
 

 
 
* Проголосувати можна не більше як за два  проекти, про що робиться позначка у відповідній графі.  В разі наявності більш, ніж двох позначок, бланк для голосування вважається не дійсним.
 
 
 
 
 
 

Секретар ради                                                             Руслан Шишка