ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

23.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 23
Про визначення переможців та затвердження Програми реалізації громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2021 рік

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
X сесія  VIІІ  скликання
 
24. 06. 2021 р.                                 м. Броди                                  №  проєкт

 
 
Про визначення переможців та затвердження Програми реалізації громадського бюджету  Бродівської міської територіальної громади  на 2021  рік
 
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення «Про Громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади», затверджений рішенням  сесії міської ради від 4 лютого 2021 року № 101, з метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значущих питань, активізації жителів громади щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів Бродівського міського бюджету,  враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва, міська рада,-

ВИРІШИЛА :

 
 
1.      Визнати переможцями конкурсу  громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади проєкти реалізація яких відбудеться в поточному році, а саме :
- № 14 «Встановлення твердого ( кісткового )  покриття вулиці І. Мазепи у м. Броди»;
- № 25 «Благоустрій території Бродівської гімназії імені Івана Труша»;
- № 23 «Вуличні тренажери для сільської молоді ( с. Лешнів )»;
- № 21 «Дитячий майданчик «Енергія» в с. Сухота».
 
2.      Включити в перелік об’єктів які будуть профінансовані за рахунок коштів Бродівського міського бюджету в 2022 році, проєкти які набрали значну підтримку громади, а саме :
 - № 10 «Вперед в минуле або відродження годинника на вежі Старобрідської школи»
 - № 19 «Благоустрій та безпека. Будівництво зупинки та реконструкція діючої , встановлення освітлення у селі Пониковиця”
 - № 22 «Благоустрій території парку відпочинку с. Гаї – Дітковецькі»
 
3.      Затвердити Програму реалізації громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  на 2021 рік, згідно додатку.
 
4.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва ( Старик М. І.).
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                  Анатолій Белей

 
 

 Додаток до рішення Бродівської міської ради від 24 червня  2021 року № проєкт

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА
реалізації громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  на 2021 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Броди
2021

 
 
 
 

1. Паспорт Програми
ПАСПОРТ
ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ м. БРОДИ НА 2021 РІК

 1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради
2. Розробник Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради
3. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради, КП «Броди», відділ освіти Бродівської міської ради, інші суб’єкти господарської діяльності .
4. Учасники Програми Виконавчий комітет Бродівської  міської ради, комунальні підприємства,  відділ освіти Бродівської міської ради, інші суб’єкти господарської діяльності, жителі  Бродівської міської територіальної громади
5. Термін реалізації Програми 1 липня – 31 грудня 2021 року
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 800 тис. грн.
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які постійно проживають у Бродівській міській територіальній громаді , виникають ідеї, як покращити свій населений пункт, мікрорайон чи вулицю.
В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради, місцеві ініціативи). У той же час, на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі і до місцевої.
Таким чином, соціальна активність суспільства вимагає від Бродівської  міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.
Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання громадського бюджету (бюджету участі) на місцевому рівні, запровадження якого  в м. Броди відбулося в 2017 році.
Саме методологія партисипаторного бюджетування (від англ. participatory budgeting) як форма прямої демократії, що визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету є основою реалізації громадського бюджету у Бродівській міській територіальній громаді  відповідно до Положення, затвердженого рішенням Бродівської  міської ради від 4 лютого 2021 року № 101, у рамках цієї Програми.
Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету Бродівської міської територіальної громади  на 2021 рік сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців Бродівської міської територіальної прорами.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми
Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії Виконавчого комітету Бродівської  міської ради та громадян в бюджетному процесі залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.
Виконання Програми розраховано на друге півріччя  2021 року і передбачає  шляхи реалізації  проектів переможців громадського бюджету фінасування яких відповідно до п. 3, п. 4  рішення Бродівської міської ради від 04.02.2021 року  № 101 відбуватиметься в 2021 році
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами класифікації видатків та визначається в рішенні “Про міський бюджет Бродівської міської ради на 2021 рік” та становить 800 тисяч гривень на реалізацію проектів переможців, а саме : Розпорядником коштів міського бюджету, видатків на реалізацію Програми є Виконавчий комітет Бродівської  міської ради  або                   розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету,                                            які повинні здійснювати реалізацію проекту на будь-якому етапі відповідно до Положення про Громадський бюджет м. Броди.
 
6. Контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють Бродівська міська рада, виконавчий комітет Бродівської  міської ради, Координаційна рада громадського бюджету та автори проєктів переможців.
Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців громадського бюджету  у межах визначених бюджетних призначень.
7. Очікувані результати виконання Програми
 
Основними результатами, яких планується досягти, є:
  • створення ефективного механізму взаємодії Бродівської міської ради та громадян в бюджетному процесі;
  • залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
  • формування довіри громадян до місцевої влади;
  • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
  • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Броди  та громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міської ради;
  • вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів Бродівської міської територіальної громади.

 
 
 
 
 

         Секретар ради                                                    Руслан Шишка