ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

25.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4
Про затвердження порядку обрання секретаря міської ради та проведення таємного голосування

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
І сесія   VIІІ  скликання
 
26.11.2020р.                                             м. Броди                                                    № проєкт
 
 
Про   затвердження   порядку   обрання  
секретаря   міської   ради   та
проведення таємного голосування
 
 
 
Заслухавши інформацію міського голови про порядок  обрання  секретаря   міської   ради   та проведення таємного голосування, міська рада -
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1. Затвердити порядок   обрання  секретаря   міської   ради   та проведення таємного голосування згідно додатку №1.
 
2.Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з обрання  секретаря   міської   ради згідно додатку №2.
 
 
 
 
 
        
       
Міський голова                                                                      Анатолій Белей
 
 
 
 
 

Додаток №1
до рішення сесії
Бродівської міської ради
від 26.11.2020р. № проєкт

 
ПОРЯДОК ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ МІСЬКОЇ  РАДИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ
 
Лічильна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю членів комісії. Протокол комісії про обрання керівного складу оголошується на сесії ради.
Для таємного голосування лічильна комісія виготовляє 35 бюлетенів для таємного голосування. У бюлетені вказується прізвище, ім’я, по батькові депутата, якого пропонує міський голова на посаду секретаря ради. Бюлетені підписуються всіма членами лічильної комісії і скріплюються печаткою Бродівської міської ради.
При позитивному голосуванні у квадраті ставиться відмітка у квадраті навпроти фрази „Підтримую”, при негативному голосуванні ставиться відмітка у квадраті навпроти фрази „Не підтримую”.
Перед початком голосування голова лічильної комісії ознайомлює присутніх із вмістом скриньки для голосування, закриває її і опечатує печаткою Бродівської міської ради.
Кожному депутату тимчасова лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування, після особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня.
Після закінчення голосування, голова лічильної комісії відкриває скриньку з бюлетенями і комісія проводить підрахунок голосів за робочим столом в залі засідань.
Лічильна комісія складає окремий протокол про результати голосування, який оголошується на сесії головою лічильної  комісії.
Обраним вважається кандидат на посаду секретаря міської ради, коли він набрав більше половини голосів від загального складу ради.
Протокол та бюлетені зберігаються в міській раді.
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                      Анатолій Белей

 
 
 
 
 
 

Додаток №2
до рішення сесії
Бродівської міської ради
від 26.11.2020р. № проєкт

 
 

БЮЛЕТЕНЬ
з виборів секретаря Бродівської міської ради
26 листопада 2020 року
 

Поставте відмітку в квадраті «Підтримую», або в квадраті «Не підтримую» .
 
 
___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)
 
 
 

Підтримую
 
підтримую
Не підтримую
 
Недійсний бюлетень незаповнений або з двома і більше позначками.

 
Голова лічильної комісії                                                         ______________________
Заступник голови комісії                                                        ______________________
Секретар комісії                                                                        ______________________
             М. П.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                      Анатолій Белей