ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XI сесія   VIII  скликання
 
від ________ р.                  м. Броди                                                   № _____
 
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Бродівської міської ради від 24.12.2020р.№ 44
 
         Розглянувши розроблену та затверджену Комплексну програму соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки, враховуючи потребу у фінансуванні заходів для реалізації Програми, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада – 
 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести до Комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Бродівської міської ради від 24.12.2020р.№ 44,  наступні зміни:
  1. Додаток 1 «Паспорт комплексної програми» та Додаток 2 «Ресурсне забезпечення комплексної програми» подати в новій редакції , згідно додатків 1 та 2.
  2. В Додатку 3 до Комплексної програми, Перелік завдань, заходів та показників  (бюджетної) цільової програми:
   1. Завдання 2 Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів,  викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.
   2. у крайньому рядку Додатку: Усього на етап або на програму: суму 1 792 718 грн. замінити на суму 1 822 718 грн.
  3. В Додатку 10 Порядок використання  коштів міського бюджету, передбачених для надання  фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій    інвалідів і ветеранів:
   1. В абзаці першому п.3. слова «до кінця  березня, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка» вилучити.
   2. п.5 доповнити підпунктом: оплата послуг (в.т.ч. ремонтних) наданих для забезпечення належного технічного функціонування приміщень які є у використанні громадських організацій.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні  депутатські комісії: з гуманітарних питань (голова – О.Прокопець)  та  з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва

(голова – М.Старик).
 

Секретар ради                                                       Руслан Шишка

 
 
  
Додаток 1
до рішення міської ради
від_______№___ 
Додаток №1
до Комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки
 
 
ПАСПОРТ
 (загальна характеристика міської (бюджетної ) цільової програми)
Комплексної  програми соціального захисту окремих категорій населення
Бродівської міської ради на 2021-2023 роки.
 

 1. Ініціатор розроблення програми : відділ соціального захисту населення Бродівськї міської ради
 2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення сесії Бродівської міської ради від 24 грудня 2020р. № 44
 3. Розробник програми : відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради.
 4. Відповідальний виконавець програми : відділ соціального захисту Бродівської міської ради
 5. Учасники програми:  виконавчий комітет Бродівської міської ради.
 6. Термін реалізації програми: 2021-2023 роки
 7. Етапи виконання програми : - 2021р., 2022р., 2023р.
 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

програми,  грн., всього,            на 2021 рік-  1822718 грн.        
                                                    на 2022 рік- відповідно до бюджетних призначень
                                          на 2023 рік - відповідно до бюджетних призначень
               у тому числі:                                             
 
           коштів міського бюджету                          
коштів інших джерел  (вказати)   на 2021 рік-   1822718  грн.           
                                                           на 2022 рік  - відповідно до бюджетних призначень.
                                                           на 2023 рік  - відповідно до бюджетних призначень
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    Руслан ШИШКА
Додаток 2 до рішення міської ради
від_______№___ 
Додаток №2
До Комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки
 
 
Ресурсне забезпечення міської(бюджетної) цільової програми
Комплексна програма
соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки
 (назва програми)
грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 1822718 В межах бюджетних призначень В межах бюджетних призначень  
у тому числі        
районні, міські  (міст обласного підпорядкування)  бюджети** 1822718 В межах бюджетних призначень В межах бюджетних призначень  

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                    Руслан ШИШКА


    Додаток 3
до рішення міської ради
від_______№___ 
 
   Додаток 3
до Комплексної  Програми  соціального
захисту окремих категорій населення
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Бродівської міської ради на 2021 -2023 роки
Перелік завдань, заходів та показників  (бюджетної) цільової програми*
Комплексна програма
соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради  на 2021-2023 роки
 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, грн.
2021 рік
2. Завдання 2
Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів
Захід 1.
Надання фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів :
-ГО «Бродівська спілка родин АТО(ООС)»     
-Бродівська асоціація інвалідів                                 
-Товариство захисту дітей інвалідів «Надія»
 затрат:  кількість організацій ветеранів та інвалідів, які звертаються  за допомогою ;
продукту: кількість організацій ветеранів та інвалідів, яким буде надана допомога - 3;
ефективності: середні витрати на одну організацію –33333грн;
якості: 100% - забезпечення громадських організацій фінансовою підтримкою
Міська рада
 
 
Міський бюджет
 
 
50000
 
 
 
 
 
20000     
 
      
 
30000
Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій соціального спрямування

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                    Р.Шишка