ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3

Дата реєстрації:

18.11.2021

Проголосовано:

19.11.2021 11:09:35

Автор:

Мартиш Т. А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3УКРАЇНАБРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДАЛьвівської області    

     сесія    скликання

РІШЕННЯ

 

Від _________ 2021 року      Броди                             № ПРОЄКТ 

     Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету

на 2021 рік

 

Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік», враховуючи лист відділу освіти Бродівської міської ради від 10.11.2021 № 01-19/208 Бродівська міська рада

 ВИРІШИЛА:  1.  Внести відповідні зміни до показників міського бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до цього рішення.

  1.1. Дефіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 42610 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

  1.2. Профіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 42610 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

  2. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

  4.  Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва ( М.Старик).

 

 

 Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

 


Додаток 1
до рішення міської_ ради
від ___________2021р №_____
ЗМІНИ

до джерел фінансування Бродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0 42 610 -42 610 -42 610
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0 42 610 -42 610 -42 610
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 42 610 -42 610 -42 610
X Загальне фінансування 0 42 610 -42 610 -42 610
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0 42 610 -42 610 -42 610
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 42 610 -42 610 -42 610
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 42 610 -42 610 -42 610
X Загальне фінансування 0 42 610 -42 610 -42 610
Секретар ради Руслан ШИШКА


 

Додаток 2
до рішення міської ради
від ________2021р №____
ЗМІНИ 
до розподілу видатків по Бродівському  міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 02 Виконавчий комітет Бродівської міської ради 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500 000
0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0 0 0 0 0 -500000 -500000 0 0 0 -500000 -500 000
0600000 Відділ освіти Бродівської міської ради 42 610 42 610 0 0 0 -42 610 -42 610 0 0 0 -42 610 0
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти -21 556 -21 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 556
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 21 556 21 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 556
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 42 610 42 610 0 0 0 -42 610 -42 610 0 0 0 -42 610 0
0800000 'Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради -247 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247 000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян -247 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247 000
3719770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету 247 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 000
X X X УСЬОГО 42 610 42 610 0 0 0 -42 610 -42 610 0 0 0 -42 610 0
Секретар ради Руслан ШИШКА13545000000 Додаток 3

до рішення  міської ради

від _________ 2021 року № ___
(код бюджету) ЗМІНИ
до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами                            по БРОДІВСЬКОМУ міському бюджету у 2021 році 
грн.
Код ТКВКБМС3 Код  ПКВКБМ Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі  проєктні роботи Загальна тривалість будівництва(рік пчатку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень  Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,%  Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об’єкта у бюджетному періоді,гривень  Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,%
0200000 02 Виконавчий комітет Бродівської міської ради -500000 -500000 0
0217322 0217322 0443 Реконструкція частини приміщень  другого поверху терапевтичного корпусу під влаштування операційного блоку КНП "Бродівська ЦРЛ" по вул. Л.Українки -500000 -500000
Всього  -500000 -500000
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток 4
до рішення міської ради
від             2021 №
ЗМІНИ
до міжбюджетних трансфертів Бродівського  міськоого  бюджету на 2021 рік
І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
13545000000
(код бюджету) грн.
Код класифікації доході бюджету/ код бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти до загального фонду бюджету
Державний бюджет
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 0
х Загальний 0
х Спеціальний
ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн.
Код програмної  класифікації видатків та кредитівання місцнвого  бюджету/ код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Золочівський районний бюджет 247000
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 247000
х Загальний 0 247000
х Спеціальний
Секретар ради  Руслан ШИШКА