ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

1

Дата реєстрації:

18.11.2021

Проголосовано:

19.11.2021 11:06:19

Автор:

Мартиш Т. А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1УКРАЇНАБРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДАЛьвівської області    

     сесія    скликання

РІШЕННЯ

Від _________ 2021 року      Броди                             № ПРОЄКТ 

Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету

на 2021 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

 

Відповідно до статей 78 та 101 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021р. №1311-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію  інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери»  Бродівська міська рада

 ВИРІШИЛА:1.  Внести  зміни до доходів загального фонду міського бюджету на суму 2000000 (два мільйони) гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

  2.  Внести відповідні зміни до показників міського бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.

  2.1. Профіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 2000000 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

  2.2 Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 2000000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

  3. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення

  4.Затвердити зміни до розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

  5.  Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва ( М.Старик).

 Голова міської ради                                             Анатолій  Белей
Додаток 1
до рішення ї міської ради
від _______2021р. №____
ЗМІНИ

до доходів Бродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   2 000 000 2 000 000 0 0
41000000 Від органів державного управління   2 000 000 2 000 000 0 0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2 000 000 2 000 000 0 0
41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об"єктів соціально-культурної сфери 2 000 000 2 000 000 0 0
X Разом доходів 2 000 000 2 000 000 0 0
Секретар ради  Руслан ШИШКА

 


Додаток 2

до рішення міської ради

від ________2021 року № __
Зміни

до джерел фінансування Бродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
X Загальне фінансування 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
X Загальне фінансування 0 -2 000 000 2 000 000 2 000 000
Секретар ради                                                                                     Руслан ШИШКА

Додаток 3
до рішення міської ради
від __________2021р №
Зміни 
до розподілу видатків Бродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконком Бродiвської мiської ради 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000
0217380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000
X X X УСЬОГО 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000
Секретар ради Руслан ШИШКАДодаток 4
до рішення  міської ради
від ______ 2021 №____
ЗМІНИ
 до міжбюджетних трансфертів Бродівського міського бюджету на 2021 рік
І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
13545000000
(код бюджету) грн.
Код класифікації доході бюджету/ код бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти до загального фонду бюджету
Державний бюджет 0
41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об"єктів соціально-культурної сфери   2000000
         
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 0
х Загальний 0
х Спеціальний
ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн.   
Код програмної  класифікації видатків та кредитівання місцнвого  бюджету/ код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти із загального фонду бюджету
Державний бюджет 0
Інша субвенція з місцевого бюджету  0
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
Інша субвенція з місцевого бюджету  0
Обласний бюджет
х х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 0
х х Загальний 0
х х Спеціальний 0
Секретар ради Руслан ШИШКА

13545000000 Додаток 5

до рішення  міської ради

від _________ 2021 року № ___
(код бюджету) ЗМІНИ
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами по Бродівському міському бюджету у 2021 році 
грн.
Код ТКВКБМС3 Код  ПКВКБМ Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі  проєктні роботи Загальна тривалість будівництва(рік пчатку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень  Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,%  Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об’єкта у бюджетному періоді,гривень  Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,%
0200000 02 Виконавчий комітет Бродівської міської ради 2000000 2000000
0217380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету Реконструкція площі Ринок в м.Броди Львівської області (коригування) 2000000 2000000
Всього  2000000 2000000
Секретар ради Руслан ШИШКА