ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

2

Дата реєстрації:

18.11.2021

Проголосовано:

19.11.2021 11:04:13

Автор:

Мартиш Т. А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2УКРАЇНАБРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДАЛьвівської області    

     сесія    скликання

РІШЕННЯ

 

Від _________ 2021 року      Броди                             № ПРОЄКТ 

     Про  внесення змін до показників Бродівського міського бюджету

на 2021 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів

 

Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік» та рішення обласної ради від ___ листопада 2021р. №_____ «__________________»  Бродівська міська рада

 ВИРІШИЛА:1.  Внести  зміни до доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на суму 2500000 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

  2.  Внести відповідні зміни до показників міського бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до цього рішення.

  3. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

  4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.  Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва ( М.Старик).

 

 Голова міської ради                                             Анатолій   Белей

 
Додаток 1
до рішення міської  ради
від ________2021 р.№___
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВБродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   2 500 000 0 2 500 000 2 500 000
41000000 Від органів державного управління   2 500 000 0 2 500 000 2 500 000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000
X Разом доходів 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000
Секретар ради Руслан ШИШКА


Додаток 2
до рішення міської  ради
від ________2021 р.№___
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків Бродівського міського бюджету на 2021 рік
1354500000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконком Бродiвської мiської ради 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000
0217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000
X X X УСЬОГО 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 2 500 000 2 500 000
Секретар ради Руслан ШИШКА


 

Додаток 3
до рішення міської  ради
від ________2021 р.№___
ЗМІНИ
до міжбюджетних трансфертів по Бродівському міському бюджету на 2021 рік
І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
13545000000
(код бюджету) грн.
Код класифікації доході бюджету/ код бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти до загального фонду бюджету
0
0
         
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 2500000
Обласний бюджет 2500000
х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 2500000
х Загальний 0
х Спеціальний 2500000
ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн.   
Код програмної  класифікації видатків та кредитівання місцнвого  бюджету/ код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти із загального фонду бюджету
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету
х х
х х Загальний 0
х х Спеціальний 0
Секретар ради Руслан ШИШКА

 

13545000000 Додаток 4

до рішення  міської ради

від _________ 2021 року № ___
(код бюджету) ЗМІНИ
до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами                                                по БРОДІВСЬКОМУ міському бюджету у 2021 році 
грн.
Код ТКВКБМС3 Код  ПКВКБМ Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі  проєктні роботи Загальна тривалість будівництва(рік пчатку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень  Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,%  Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об’єкта у бюджетному періоді,гривень  Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,%
0200000 02 Виконавчий комітет Бродівської міської ради 2500000 2500000
0217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів Реконструкція площі Ринок в м.Броди Львівської обасті (коригування) 2000000 2000000
0217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів Реконструкція частини приміщень другого поверху терапевтичного корпусу під влаштування операційного блоку КНП «Бродівська центральна міська лікарня» по вулиці Л. Українки, 21 у м. Броди (збільшення % будівельної готовності); 500000 500000
Всього  2500000 2500000
Секретар ради Руслан ШИШКА