ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVI

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

2

Дата реєстрації:

12.11.2020

Проголосовано:

12.11.2020 10:33:24

Автор:

Олеха І.М

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  20
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LVІ  сесії  VIІ демократичного скликання

 


12.11.2020 р.                   м. Броди                                   № ПРОЕКТ

 Про  внесення змін до показників спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини (бюджету розвитку) Бродівського міського бюджету на 2020 рік

 

   Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 23 статті 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  висновок постійної  депутатської комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна,  Бродівська міська рада

 ВИРІШИЛА : 

 1.  Внести зміни до доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 1.

 2. Внести зміни до показників міського бюджету на 2020 рік за головним  розпорядником  коштів згідно з додатком 2.    

 3.  Внести зміни до переліку об'єктів згідно з додатком 3.

 4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.   

 5.  Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.І.Старик).   

           

 

 

 Голова міської ради                                             Анатолій   Белей
Додаток 1
до рішення міської ради
від 12.11.2020р. №___
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВміського бюджету на 2020 рік
13301301000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
33010000 Кошти від продажу землі   2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
X Разом доходів 2 177 960,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ

 Додаток 2
до рішення міської ради
від 12.11.2020р. №___
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2020 рік
13301301000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконавчий комітет Бродівської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
0210000 Виконавчий комітет Бродівської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 0,00 12 960,00 12 960,00
0217310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00
X X X УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00 0,00 0,00 0,00 2 177 960,00 2 177 960,00
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ

Додаток 3
   до рішення міської ради
від 12.11.2020р.№____
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету Бродівської міської ради за об'єктами у 2020 році                                       
  
13301301000
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
210150 О150 О111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Придбання оргтехніки 2020 200 000 200 000
210150 О150 О111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Придбання автомобіля 2020 800 000 800 000
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт димоходів в ОСББ "Веселка 1" по вул.Весела, 14 2020 12 960 12 960
217310 7310 О443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт покрівлі приміщення міської комунальної власності по вул.Л.Українки, 55 2020 50 000 50 000
217461 7461 О456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка 2020 950 000 950 000
Усього  2 012 960 2 012 960
Секретар міської ради Микола БАКАЙ

                                         Додаток 4
                                       до рішення міської ради
                                      від  12.11.2020р. №___
ЗМІНИ
до міжбюджетних трансфертів міського бюджету м.Броди на 2020 рік 
грн.
Код бюджету Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Субвенції на: Усього
Інші субвенції з місцевого бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4
13301301000 Районний бюджет (придбання  монітора, системного блоку, програмного забезпечення для рентгенологічного кабінету Бродівської КНП "Бродівська ЦРЛ") 115000,00 115000,0
13301301000 Районний бюджет (капітальний ремонт приміщення гімназії ім.І.Труша із заміною вікон) 50000,00 50000,0
Всього 0,00 165000,00 165000,0
Секретар  міської ради Микола БАКАЙ