ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LV

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

б/н

Дата реєстрації:

19.10.2020

Проголосовано:

20.10.2020 12:40:22

Автор:

Горбаль Руслан Миколайович

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  17
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № б/нБРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LV  сесії  VIІ демократичного скликання

 

      від  20 .10. 2020 року                        м. Броди                               № 

Про затвердження екологічної

програми Бродівської міської ради

на 2021 рік

 

Розглянувши екологічну программу Бродівської міської ради на 2021 рік,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства,  благоустрою  та екології та комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-

 ВИРІШИЛА: 

1.      Затвердити екологічну программу Бродівської міської ради на 2021 рік, згідно додатку.

 

2.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства,  благоустрою  та екології ( Біль В. І. )  

 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                 Анатолій Белей 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток

до рішення Бродівської міської ради

                                                                                            від 20 10 2020 року №

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна

програма Бродівської міської ради

на   2021  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Броди

2020 рік

                           

 

ПАСПОРТ

екологічної програми

на  2021 рік. (далі-Програма)

 
1 Ініціатор розроблення Програми Бродівська міська рада
2 Нормативно-правові документи Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього середовища», постанова Кабінету Міністрів України від від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», ст. 91 Бюджетного Кодексу України
3 Розробник Програми Виконавчий комітет Бродівської міської ради
4 Відповідальні виконавці Програми  Виконавчий комітет Бродівської міської ради
5 Учасники Програми  Виконавчий комітет Бродівської міської ради,  органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності
6 Термін реалізації Програми 2021рік
7 Джерела фінансування Державний, обласний, районний бюджети, міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) 20 000
9 Мета Програми Попередження негативного впливу на екологічну ситуацію, вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

 
10 Очікуваний результат Виконання Програми дасть можливість поліпшити екологічну ситуацію в місті та забезпечити раціональне використання природних ресурсів, що належать територіальній громаді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Програма розроблена у відповідності до чинного в Україні природоохоронного законодавства, орієнтована на виконання пріоритетних заходів, визначених "Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", та спрямована на реалізацію державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення міста від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

     Підставою для розроблення Програми є існування екологічних проблем на території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ, організацій та населення.

   Основними пріоритетами Програми є здійснення системи заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього середовища. Програма включає в себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із залученням коштів державного бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів місцевого бюджету. Програма передбачає виконання основних заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища.

 

 

Мета Програми

    Метою цієї програми є попередження негативного впливу на екологічну ситуацію, вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

             Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.

Одним з основних принципів охорони довкілля є пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

             При прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля та формування у населення екологічного світогляду, суб’єктам законодавчої ініціативи необхідно забезпечувати гласність та демократизм.

Екологічна програма міста Броди ставить завдання формування та реалізації ефективної природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього природного середовища і являється основою для вирішення питань бюджетного фінансування природоохоронних заходів.

 

Основні завдання програми

     Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території міста, основними завданнями Програми  та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів;

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;

- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів;

- охорона і раціональне використання природних ресурсів;

- озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-охоронного фонду;

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;

- виконання робіт по ліквідації карантинних рослин;

- будівництво (реконструкція) каналізаційних мереж і споруд;

-  придбання обладнання та машин для збору, транспортування побутових відходів.

 

Очікувані результати заходів програми

 

У ході та по завершенні реалізації Програми очікується зменшення скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми, вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості зелених насаджень та озеленених зон у місті та поліпшення екологічного стану.

В результаті реалізації Програми очікується :

 • забезпечення неухильного виконання природоохоронного законодавства на підпорядкованих територіях підприємств, установ, організацій;

 • вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

 • поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;                                           

 • для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних заходів всім суб’єктам господарювання в рамках своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.

 •  виконання Програми дасть можливість поліпшити екологічнуситуацію в місті та забезпечити раціональне використання природних

ресурсів, що належать територіальній громаді.

 

 

Джерела фінансування заходів Програми

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС), коштів підприємств та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми на протязі  – 2021 року.

 

 секретар ради                                          М. Бакай

Додаток до рішення сесії міської ради

№       від 20.10.2020р.

       

Екологічна програма Бродівської міської ради на 2021рік
№ з/п Код економічної класифікації видатків бюджету Назва природоохоронного заходу Загальна кошторисна вартість заходу, тис. грн. Обсяг коштів, який передбачається залучити у 2021 р., тис. грн. Термін реалізації Термін введення в експлуатацію  (термін реалізації)
всього В тому числі за рахунок коштів
Місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища Львівський обласний фонду навколишнього природного середовища Державний бюджет, інших джерел
1 2 3 4 5 6 7   8 9
1 2240

 

 

 

 

 

 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення відходів на полігоні ТПВ м. Броди  200,0

 

 

 

 

 

 
200,0

 

 

 

 

 

 
200,0

 

 

 

 

 

 
0 0

 

 

 

 

 

 
2021 р. 2021 р.
2. 2240 Проведення обстеження ґрунтів територій полігону ТПВ м. Броди 10.0 10.0 10.0 0

 

 
2021 р. 2021 р.
3. 2240 Проведення обстеження атмосферного повітря територій полігону ТПВ 

м. Броди
10.0 10.0 10.0 0 0

 

 

 
2021 р. 2021 р.
4, 2240 Заходи   щодо   відновлення  і  підтримання  сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Бовдурка і Суховілка 200,0

 
200,0

 
200,0

 
0 0

 
2021 р. 2021 р.
5. 3122 Будівництво каналізаційного колектора дощової каналізації по вул. Головацького та вул. Конюшківська в м. Броди Львівській області 5321,4 5321,4 421,4 0 4900,0

 
2021 р. 2021 р.
6. 3122 Реконструкцію побутової та зливової каналізації по вул. Мазепи,  вул.  Б. Хмельницького,  вул. Чубинського, вул. Виговського, вул. М. Вербицького, вул. Ентузіастів, вул. Роздольського в м. Броди, Львівської області 10 062,0 10 062,0 1062,0 0 9000,0 2021 р. 2021 р.
7. 3110

Придбання спец автомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів для м. Броди  Львівської  області

 
2700,0 2700,0 0,0 2700,0 0 2021 р. 2021 р.
8. 3122 Виготовлення  проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж мікрорайону Старі Броди в м. Броди Львівської області 700,0 700,0 150,0 550,0 0,0 2021 р. 2021 р.
9. 2240

Забезпечення    екологічно    безпечного   збирання,

перевезення,   зберігання,   оброблення,   утилізації,  видалення,

знешкодження   і  захоронення  відходів  та  небезпечних  хімічних

речовин,  у тому числі непридатних або заборонених до використання

хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива. (Будівництво водопроводу на міське сміттєзвалище у м. Броди)

500,0 500,0 500,0 0 0 2021 р. 2021 р.
10. 2240

Озеленення міста

200,0 200,0 200,0 0 0 2021 р. 2021 р.


 

           

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Микола Бакай